Studera bibliotekets samlingar

Studera bibliotekets samlingar

Riksdagsbibliotekets samlingspolitik bygger på grundprincipen att biblioteket är öppet för alla medborgare. Utöver riksdagen betjänar biblioteket alla som behöver information om riksdagen, juridiska frågor eller samhället.

Biblioteket förvärvar publikationer till sina samlingar, köper användningsrätt till webbmaterial och samlar information om fritt tillgängligt material på nätet. De viktigaste hjälpmedlen för att söka publikationer och material är samlingsdatabasen Selma, länkdatabasen Elki och bibliotekets webbplats.

Samlingen av tryckt litteratur

Bibliotekets samling av tryckt litteratur innehåller material om riksdagen samt juridisk och samhällelig litteratur.

Nationellt digitalt kulturmaterial

Du har tillgång till radio- och TV-arkivet, arkivet för webbsidor och digitaliserade tidskrifter.

Elektroniskt material

Riksdagsbiblioteket erbjuder sina kunder tillgång till elektroniskt material samt referens- och fulltextdatabaser.