Var insatt! Påverka! - informationspaket om medborgarinflytande

I den finländska demokratin garanteras var och en genom grundlagen rätt att delta i och påverka utvecklingen av samhället och sin livsmiljö. Lagstiftningen om deltagande och val bereds av justitieministeriet.

I en representativ demokrati överför folket sin makt genom val till valda representanter. Demokratin är då främst ett verktyg för beslutsfattande. I en deltagande demokrati spelar medborgarnas aktiva och öppna diskussion en central roll som grund för beslutsfattandet.

Saker och ting kunde alltid vara annorlunda och bättre. Syftet med medborgarinflytande är att åstadkomma ändringar i lagstiftningen, förfaranden och ekonomin. Målen kan vara lokala, nationella eller internationella.

Resultatrikt medborgarinflytande bygger på kunskap; vetskap om hur saker och ting ligger till och hur de kan ändras. Om du vill förändra världen eller ett enskilt delområde, ska du börja med att sätta dig in i ämnet

 

Text: Päivi Erkkilä, mars 2015, uppdaterad november 2018, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Saatavilla myös: Tiedä! Vaikuta! - kansalaisvaikuttamisen tietopaketti
Available also: Find out! Have a say! – view our information package on civic engagement

Lagberedning

Var hittar man information om de olika lagberedningsfaserna?

Arenor för påverkan

Rätt att väcka initiativ, folkomröstningar, partier och medborgarorganisationer, den offentliga debatten, adresser, bojkotter och demonstrationer.

Val och röstning

Rösträtt, kandidatuppställning, riksomfattande val.

Litteratur

Demokrati, medborgarinitiativ, folkomröstningar, lagberedning, val.