​Samhälle, politik och historia

Riksdagsbiblioteket förmedlar kunskap om samhällets verksamhet och politik ur både aktuella och historiska perspektiv. Bibliotekets samling innehåller information om bland annat politisk verksamhet, staters historiska utveckling, internationella relationer och olika samhälleliga problem. Där finns omfattande material förutom om Finland också om andra länder.

​Riksdagsbiblioteket förmedlar samhällskunskap

Riksdagsbibliotekets uppgift har varit att stödja riksdagsledamöternas och de olika statliga myndigheternas verksamhet. För detta syfte har en omfattande samling publikationer av olika myndigheter byggts upp i biblioteket, som i dag innehåller vårt lands största samling av statens officiella publikationer.

Riksdagsbiblioteket är ett öppet bibliotek som också ska stödja medborgare som söker information om samhället. Biblioteket innehåller böcker, tidningar och nätpublikationer om de olika samhällssektorernas verksamhet, såsom historia, fostran, utbildning, kultur, socialpolitik, sociologi och näringslivet. Bibliotekets informationstjänst betjänar såväl myndigheter som alla medborgare.

Riksdagsbiblioteket fungerade som statsbibliotek under åren 1922–1923. Under bibliotekets hela historia har målet varit att förvärva en så omfattande samling statligt officiellt material som möjligt, dvs. dokument som publicerats av statliga myndigheter.

Det finns flera informationspaket om olika historiska ämnen på våra finskspråkiga webbsidor.​​

Mer information om Finlands politiska historia.

Informationspaket om händelser i Finlands politiska historia och riksdagens verksamhet i viktiga historiska lägen, bland annat självständigheten och kvinnlig rösträtt. 

Mer information om informationspaket om medborgarinflytande.

Syftet med medborgarinflytande är att åstadkomma ändringar i lagstiftningen, praxis och ekonomin. 

Mer information om hur regeringen bildas i Finland.

Bildande av regering i Finland -infopaket

Hur bildades regeringen förut i Finland och hur går det till nuförtiden när riksdagen använder beslutanderätt om statsministerns identitet och regeringens program? Informationspaketet finns på våra finskspråkiga webbsidor.

Mer information om Finland som stat.

Informationspaketet behandlar bland annat staten som begrepp, dess verksamhet och framtid samt den finska statens utveckling genom historien.

Mer information om riksdagsval.

Infopaketet om riksdagsvalet klargör vad riksdagsvalet går ut på. Valdagen för 2019 års riksdagsval är söndagen den 14 april 2019.