​Historieinformationspaket

I riksdagens bibliotek finns mycket material om samhällshistoria. I samlingen finns böcker och annat material om Finlands, närområdenas och hela världens historiska utveckling. Politisk, social och ekonomisk historia är tyngdpunkterna i samlingen, men materialet innehåller också individers, landskaps och släkters historia. Historieforskare använder bibliotekets samling i forskning om till exempel det förlorade Karelens historia, verksamheten Nationerna Förbund bedrev på 1920-talet och hur kvinnornas ställning i östra Afrika utvecklats.

Experter vid riksdagens bibliotek skapar informationspaket om de viktigaste händelserna i Finlands politiska historia. Informationspaketen berättar om riksdagens verksamhet i avgörande historiska lägen. Informationspaketen lyfter fram centrala dokument och protokoll ur beslutsprocesserna.

Det finns flera informationspaket om olika historiska ämnen på våra finskspråkiga webbsidor.​​


Mer information om 110 år av kvinnlig rösträtt.

Informationspaket om 110 år av kvinnlig rösträtt

För 110 år sedan fick kvinnorna i Finland full rösträtt och valbarhet.

Mer information om kampen om regeringsformen del 1.

Kampen om regeringsformen Informationspaket om 1918—1919

Del 1: När lantdagen valde konung av Finland.

Mer information om riksdagen och självständingheten året 1917.

Infopaketet riksdagen och självständigheten 1917

Det historiska infopaketet presenterar händelserna under det dramatiska året 1917 sett ur lantdagens synvinkel.