Infopaketet riksdagen och självständigheten 1917

Infopaketet riksdagen och självständigheten 1917

Det historiska infopaketet Riksdagen och självständigheten 1917 presenterar händelserna under det dramatiska året sett ur lantdagens synvinkel. Revolutionerna i Ryssland 1917 skapade möjligheterna för storfurstendömet Finlands självständighetsutveckling. Lantdagen stred om hur hastigt lösgöringen från Ryssland skulle ske och om vilket statsorgan som skulle ärva kejsarens makt i Finland. Självständigheten underlättade inte den samhälleliga spänningen som utvecklades till ett inbördeskrig i januari 1918.

Via infopaketets länkar kan läsaren bekanta sig med den debatt som fördes i lantdagen 1917 om självständighetsfrågan samt med en del av de centrala självständighetshandlingarna.


Text: Joni Krekola, februari 2017, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi
Bild: Rödgula lejonflaggan, Museiverket

Marsrevolutionen

Frågan om högsta makten i Finland. I Finland tvingades man reagera på två revolutioner i Ryssland.

vasemmisto_260x200.jpg

En riksdag med vänstermajoritet

Generalguvernör försäkrade att av de lagar som förtryckte Finland skulle endast de som förutsattes av världskriget förbli giltiga och endast temporärt.

mielenosoitus_260x200.jpg

Riksdagen återtar makten

I lantdagsvalet i oktober förlorade vänstern överraskande majoriteten av representantplatserna.

Erkännande av självständigheten

”Till evig glädje och framgång för finska folket.”

Tokoin2_206x200.jpg

Tokois senat

När den provisoriska regeringen hade upplöst den förryskade finska senaten behövde landet en ny regering.

valtalaki_260x200.jpg

Maktlagen och upplösningen av riksdagen

Lex Tulenheimo ändrades radikalt under behandlingen i grundlagsutskottet (GrUU 9/1917) i riktning mot riksdagens ökade makt.

Svinhufvudin_260x200.jpg

Svinhufvuds självständighetssenat

Riksdagen hade den högsta makten, men landet behövde en regering.

lähteitä_260x200.jpg

Källor

Dokument, riksdagshandlingar, litteratur och webbkällor till informationspaketet.

 Relaterade sidor