Källor

Riksdagshandlingar

Handlingar angående regeringsformen 1917–1919. Regeringens proposition till lantdagen angående Regeringsform för Finland.
 Hallitusmuotoa koskevat asiakirjat 1917–1919 – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Lantdagen 1918

Lantdagen 1919

Söktjänsten för digitaliserade riksdagshandlingar 1907–2000 (Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907–2000)

Litteratur

Ahti, Martti: Salaliiton ääriviivat : oikeistoradikalismi ja hyökkäävä idänpolitiikka 1918-1919. Väitöskirja Helsingin yliopisto. Espoo, 1987.
Tillgång till Ahtis publikation i Riksdagsbiblioteket

Alkio, Santeri. Hokkanen, Kari (toim.). Valtiomies 1918–1921. Santeri Alkion päiväkirjat. Helsinki, Edita, 2012.
Tillgång till Alkios publikation i Riksdagsbiblioteket

Hallberg, Pekka - Martikainen, Tuomo: Suomen valtiopolitiikan pitkä kaari. Helsinki, 2017.
Tillgång till Hallbergs m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Jyränki, Antero: Kansanedustuslaitos ja valtiosääntö 1906–2005. Julkaisussa: Suomen eduskunta 100 vuotta: Osa 2, Eduskunnan muuttuva asema / Juhani Mylly (toim.). Helsinki, Edita, 2006.
Tillgång till Suomen eduskunta 100 vuotta, Osa 2 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Jägerskiöld, Stig: Valtionhoitaja Mannerheim. Helsinki, 1969.
Tillgång till Jägerskiölds publikation i Riksdagsbiblioteket

Kähönen, Aappo - Rumpunen, Kauko (toim.): Itsenäisyyden muotoilijat : porvarillisten puolueiden valtuuskunta 1917–1919. Julkaisija: P. E. Svinhufvudin muistosäätiö. Helsinki, Edita, 2008.
Tillgång till Kähönens m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Lindman, Sven: Suomen kansanedustuslaitoksen historia : 6, Eduskunnan aseman muuttuminen 1917-1919. Helsinki : Eduskunnan historiakomitea 1968.
Tillgång till Lindmans publikation i Riksdagsbiblioteket

Schauman, Georg - Voionmaa, Eino: Valtiomuototaistelu Suomessa 1918 : tosiasioita, mietelmiä ja muistoja. Porvoo, 1924.
Tillgång till Schaumans m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Tiihonen, Seppo: Vallan kumoukset Suomessa 1917–1919 : Suomi ja vallan verkostot. Helsinki, Otava, 2019.
Tillgång till Tiihonens publikation i Riksdagsbiblioteket

Vahtola, Jouko: Nuorukaisten sota : Suomen sotaretki Aunukseen 1919. Helsinki, Otava, 1997.
Tillgång till Vahtolas publikation i Riksdagsbiblioteket

Vares, Vesa: Demokratian haasteet 1907–1919. Julkaisussa: Suomen eduskunta 100 vuotta: Osa 3, Kansanvalta koetuksella / Mylly, Juhani (toim.). Helsinki, Edita, 2006.
Tillgång till Suomen eduskunta 100 vuotta, Osa 3 -publikation i Riksdagsbiblioteket