Kampen om regeringsformen

​Kampen om regeringsformen
Informationspaket om 1918–1919

Del 1: När lantdagen valde konung av Finland


Genom självständighetsförklaringen blev Finland en republik. Men så snart inbördeskriget var slut, började de ledande politikerna bereda en monarkistisk regeringsform. De som ville ha republik blev i minoritet i lantdagen. Till saken hörde att nästan hälften av ledamöterna stod utanför lagstiftningsarbetet.

Här i första delen av vårt historiska informationspaket följer vi kampen om regeringsformen mellan monarkister och republikaner för hundra år sedan. I oktober 1918 valde lantdagen en kung, men han tog aldrig emot regentuppdraget.

Informationspaketets andra del handlar om hur lantdagen åter gick in för republik som regeringsform. Kampen om regeringsformen Informationspaket om 1918−1919, Del 2. Republikens återkomst


Text: Joni Krekola, maj 2018, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi Bild: Eric O.W. Ehrströms förslag till krona för konungen av Finland, 22.9.1918. Riksarkivet CC BY 2.0


Var det självständiga Finland ingen republik?

Senaten hade för avsikt att lämna en proposition med förslag till ny republikansk regeringsform, men ett inbördeskrig bröt ut i Finland.  

Valet av kung bereds

Talmannen lade i plenum den 8 augusti fram ett petitionsförslag där regeringen ombads vidta förberedande åtgärder för valet av kung.

​Källor

Källor till informationspaketet.

Grunder för monarki och republik

Till en början var majoriteten bland ledamöterna för republik, men under sommaren kom allt fler att stödja monarki.

Kungen väljs vid urtima lantdag

Prins Friedrich Karl av Hessen samtyckte den 10 september till att bli monark av Finland, om valet av kung skulle få tillräckligt med stöd i lantdagen.

 Relaterade sidor