​Källor

Arkivkällor i Riksdagens arkiv

Tasavaltalaisten järjestön kokoelma
Uuden Suomen Turvaamiskomitean kokoelma

​Riksdagshandlingar

Lantdag 1917 II
Urtima lantdag 1918

Litteratur

Hallberg, Pekka ja Martikainen, Tuomo: Suomen valtiopolitiikan pitkä kaari. Helsinki, 2017.
Tillgång till Hallbergs m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Hentilä, Marjaliisa ja Hentilä Seppo: Saksalainen Suomi 1918. Helsinki, Siltala 2016.
Tillgång till Hentiläs m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Huldén, Anders: Kuningasseikkailu Suomessa 1918. Helsinki, 1988.
Tillgång till Huldéns m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Kähönen, Aappo ja Rumpunen, Kauko (toim.): Itsenäisyyden muotoilijat : porvarillisten puolueiden valtuuskunta 1917–1919. Julkaisija: P. E. Svinhufvudin muistosäätiö. Helsinki, Edita, 2008.
Tillgång till Kähönens m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Jyränki, Antero: Kansanedustuslaitos ja valtiosääntö 1906–2005. Teoksessa Suomen eduskunta 100 vuotta : Osa 3, Kansanvalta koetuksella / Juhani Mylly (toim.). Helsinki, Edita, 2006.
Tillgång till Suomen eduskunta 100 vuotta, Osa 3 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Schauman, Georg: Valtiomuototaistelu Suomessa 1918 : tosiasioita, mietelmiä ja muistoja. Porvoo, 1924.
Tillgång till Schauman publikation i Riksdagsbiblioteket

Tanner, Väinö: Kuinka se oikein tapahtui : vuosi 1918 esivaiheineen ja jälkiselvittelyineen. Helsinki, Tammi, 1957.
Tillgång till Tanners publikation i Riksdagsbiblioteket

Vares, Vesa: Kuninkaan tekijät : suomalainen monarkia 1917-1919 : myytti ja todellisuus. Helsinki, WSOY, 1998.
Tillgång till Vares publikation i Riksdagsbiblioteket

Vares, Vesa: Demokratian haasteet 1907–1919. Teoksessa Suomen eduskunta 100 vuotta : Osa 3, Kansanvalta koetuksella / Mylly, Juhani (toim.). Helsinki, Edita 2006.
Tillgång till Suomen eduskunta 100 vuotta : Osa 3 -publikation i Riksdagsbiblioteket

​Källor på webben

Urkunder till Finlands historia. Sammanställt av Pauli Kruhse.