Tjänster

Riksdagsbibliotekets samlingar, service och expertis är tillgängliga för alla. Största delen av våra tjänster är gratis. Kundtjänsten ger dig råd och vägledning om biblioteket, samlingarna och databaserna. Du når kundtjänsten på numret 09-432 34 23 eller per e-post på biblioteket.service@riksdagen.fi.

Mer information om utlåning.

Här kan du läsa om hur du skaffar ett bibliotekskort, förnyar lån och reserverar material samt följderna av försenade lån. Du hittar också information om vår fjärrlåneservice.

Mer information om riksdagens arkivs tjänster.

Riksdagens arkiv erbjuder informationstjänst och tillhandahåller bland annat tryckta dokument, mikrofilmer och cd-romskivor.

Mer information om läsesal och forskarsal.

Biblioteket har en läsesal med 70 platser och referenslitteratur och en forskarsal med 10 platser. Du måste ansöka om plats i forskarsalen.

Mer information om informationstjänst att hjälpa dig att söka information.

Informationstjänsten hjälper dig att söka information inom bibliotekets ämnesområden. Du kan också boka tid för personlig handledning i informationssökning.

Mer information om bibliotekts kursutbud och utbildning.

Här hittar du information om bibliotekets kursutbud. Allt material som delas ut i samband med kurserna läggs på nätet efter kursen.

Mer information om besökargrupper.

Vi tar emot besökargrupper och visar dem bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster.