​Riksdagsbiblioteket får nytt bibliotekssystem

Bibliotekssystemet vid Riksdagsbiblioteket har bytts ut i juli 2020. Det nya systemet gör det bland annat möjligt att utveckla e-bibliotekstjänsterna.

​Det nya bibliotekssystemet medför ändringar i söktjänsten Selma

  • Inloggningen sker utifrån e-postadressen. Efter inloggningen får du ett e-postmeddelande med en länk till systemet. Länken ger åtkomst till söktjänsten. Lösenord eller PIN-kod behövs inte längre.

  • Om din e-postadress har ändrats, meddela gärna din nya adress: biblioteket.service@riksdagen.fi

  • Har du gjort länkar till böcker, tidningar eller artiklar som finns i söktjänsten Selma fungerar inte heller dessa efter att systemet bytts ut.

​Nya och ändrade funktioner

  • Förnyandet av lån ändras. Om det inte finns några reservationer för lånet, kan du förnya det så många gånger du vill under ett år.

  • Lånet kan också förnyas under de två första veckorna efter förfallodagen. Om lånet är försenat över 14 dygn, påförs låntagaren låneförbud. Låneförbudet återkallas när lånen lämnats tillbaka.

  • Biblioteket överför reservationerna från det gamla till det nya systemet i början av augusti.

  • Reservationerna kan gälla både utlånade publikationer och publikationer i slutna magasin. En separat funktion för magasinsbeställningar behövs inte längre.

  • I det nya systemet kan du via e-posten få till exempel returneringskvitton eller meddelande om att en reservation har återtagits. 

​Vi beklagar om systembytet orsakar problem för dig.


Bibliotekets informationstjänst och arkiv betjänar per e-post och telefon mån–fre kl. 9–15.

Riksdagsbiblioteket, tfn 09-432 34 23, e-post biblioteket@riksdagen.fi
Informationstjänsten, tfn 09 432 3432, e-post biblioteket.informationstjanst@riksdagen.fi
Arkivet, tfn 09 432 3489, e-post arkivet@riksdagen.fi
 

Uppdaterat 31.7.2020