​Besök på Riksdagsbiblioteket

Vi tar emot besökargrupper och visar dem bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster.

Alla som är intresserade av biblioteket, riksdagen, juridik, historia och samhälleliga frågor är varmt välkomna att besöka biblioteket. Vi vill särskilt välkomna studerande inom juridik och statsvetenskap att bekanta sig med bibliotekets samlingar och tjänster. Vårt bibliotek är ett intressant besöksmål också för bl.a. släktforskare, seniorgrupper och skolklasser samt för studerande och anställda inom biblioteksbranschen.

Vi strävar till att utforma rundturen utgående från gruppens intressen. Presentationen kan ha betoning på informationskällorna inom något av våra specialområden, som t.ex. riksdagens arkiv, riksdagsärenden, juridisk information, EU eller informationskällor i anslutning till internationella organisationer. Vi ordnar också informationstillfällen om dessa ämnen.

Vi ber att grupper som vill besöka biblioteket fyller i bokningsblanketten minst två veckor före den önskade besöksdagen. Rundturen är 1–2 timmar lång eller så kan längden variera enligt överenskommelse. Max. 30 deltagare.

Ytterligare upplysningar lämnas av Antti Virrankoski, e-post: förnam.efternamn@riksdagen.fi, tfn 09-432 34 01.


Välkommen att bekanta dig med Riksdagsbiblioteket!