Datorer och apparater

I besökslokalerna i betjäningsvåningen och i bottenvåningen finns datorer, en multifunktionsskrivare (kopiator och skrivare) samt övriga apparater som besökare kan använda.

De publika datorerna är avsedda för att söka och lokalisera information och material i Riksdagsbiblioteks samlingsdatabas Selma och andra databaser samt för att använda elektroniska material, e-tjänster och för att bedriva forskning. Datorerna får även användas för att läsa e-post och för ordbehandling.

Publika datorer och utskrift

Datorerna får användas avgiftsfritt och du behöver inte boka in dig i förväg. Datorerna är utrustade med operativsystemet Windows 10, webbläsarna Firefox och Chrome samt de vanligaste kontorsprogrammen (Word, Excel, PowerPoint, bildvisare). Egna program får inte installeras på datorerna.

Bibliotekspersonalen ger råd i användningen av databaser inom bibliotekets expertområden. Däremot måste besökarna använda dem på egen hand.

På de publika datorerna kan du använda Riksdagens arkivs cd-romskivor med utskottsprotokoll inklusive sakkunnigyttranden från och med 2003. Den personliga utskriftskvoten minskas inte när du skriver ut riksdagsdokument. Du kan boka tid och beställa material via kundtjänsten.

I bottenvåningen finns en multifunktionsskrivare som fungerar med bibliotekskortet. Med den kan du kopiera, ta utskrifter på de publika datorerna och skanna. Kundtjänsten kopplar bibliotekskortet till ett användarkonto med en avgiftsfri månadskvot. I kvoten ingår 100 kopior, 50 utskrifter och 50 skanningar. Kopior som beställs på biblioteket är avgiftsbelagda.

Utskrift går till så att du gör en normal utskriftsbeställning på den publika datorn och matar in bibliotekskortets nummer. Då skrivs texten ut på papper direkt på multifunktionsskrivaren i bottenvåningen. Du kan också använda s.k. säker utskrift, där texten skrivs ut på multifunktionsskrivaren först när du har angett lösenordet. På en av de publika datorerna kan du fritt skriva ut riksdagsdokument och författningsmaterial (Finlex).

Filer som sparats på datorerna raderas automatiskt varje dag efter att biblioteket har stängt. Du kan spara dina filer på ett eget usb-minne, cd-rom eller dvd eller skicka dem till dig själv som e-postbilaga.

Att skanna böcker och mikrofilm

I besökslokalerna finns två bokskannrar som kan användas för att kopiera material till pdf-format. Det ena skannerstationen kan bokas, medan den andra alltid kan användas fritt.

En av de publika datorerna har en mikrofilmsläsare. Med den kan du läsa mikrofilmade tidningar, utskottshandlingar och andra dokument samt skanna dem i pdf-format. Dokumenten kan också skrivas ut på papper. Den personliga utskriftskvoten minskas inte när du skriver ut riksdagsdokument. Du kan boka tid och beställa material via kundtjänsten.

Det kostar ingenting att använda skannrarna och de fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Du kan spara pdf-filerna på ett eget usb-minne, cd-rom eller dvd eller skicka dem till dig själv som e-postbilaga.

​Låneautomater

I närheten av kundservicedisken finns det låneautomater där du själv kan registrera lån och återlämna lånade medier.

Fjärrlån och läsesalslån sköts vid kundservicedisken.

​Bärbara datorer

Du kan använda din bärbara dator i biblioteket och vi har ett oskyddat trådlöst nät (Wi-Fi). Nätet är avsett för forskningsarbete, informationssökning och studier. Användarnamn, lösenord som byts ut varje månad och bruksanvisningar finns på kundtjänsten.

Användarpolicy

Innehållet filtreras inte vid webbläsning. Webbplatser som innehåller virus, sabotageprogram eller körbara program är blockerade. Webbhistoriken töms när webbläsaren stängs. Filer som sparats på datorerna raderas automatiskt när datorn startas om och dessutom dagligen efter att biblioteket har stängt.

Dataskyddspolicy för samlingsdatabasen Selma och Finna
Dataskyddsbeskrivningar