Teknisk utrustning

I besökslokalerna i betjäningsvåningen och i bottenvåningen finns låneautomater, publika datorer, speciella arbetsstationer och annan utrustning.

Låneautomater

Med låneautomaterna kan du registrera lån och återlämna lånade medier. Automaterna finns i närheten av kundservicedisken.

Fjärrlån och läsesalslån sköts vid kundservicedisken.

Publika datorer

De publika datorerna är avsedda för
– att söka information och material i riksdagsbibliotekets samlingsdatabas Selma och andra databaser och informationskällor
– att använda material på nätet
– forskning
– att uträtta ärenden på nätet
– att läsa e-post
– ordbehandling.

De publika datorerna får användas avgiftsfritt och du behöver inte boka in dig i förväg. Datorerna är utrustade med operativsystemet Windows 10, webbläsarna Firefox och Chrome samt de vanligaste kontorsprogrammen (Word, Excel, PowerPoint). Privat surfläge kan användas i webbläsarna. Egna program får inte installeras på datorerna. Du kan använda usb-minnen och cd- och dvd-skivor i datorerna. Hörlurar finns att låna vid kundservicedisken.

Filer som sparats på datorerna raderas automatiskt varje dag efter att biblioteket har stängt och alltid när datorn startas om. Du kan till exempel spara dina filer på ett eget usb-minne eller skicka dem till dig själv som e-postbilaga.

Bibliotekets personal ger råd om användningen av databaser och informationskällor. I övrigt får besökarna använda datorerna på egen hand.

Speciella arbetsstationer

Tillgänglighetsanpassad arbetsstation

Bordet under den tillgänglighetsanpassade arbetsstationen är elektriskt justerbart. Dessutom har du tillgång till ett redskap för textförstoring och NVDA-skärmläsare med hörlurar. I övrigt har arbetsstationen samma program och funktioner som våra andra publika datorer. Arbetsstationen ligger nära kundservicedisken.

Datorer med skanningsfunktion

Med skanningsfunktionen kan du skanna till exempel sidor i en bok eller tidning och spara dem i pdf-format. I övrigt har datorerna samma program och funktioner som våra andra publika datorer.

Det finns två datorer med skanningsfunktion. För den ena kan du boka tid vid bibliotekets kundservicedisk, den andra kan användas utan tidsbokning.

Dator med mikrofilmsläsare

I Riksdagsbibliotekets och arkivets samlingar ingår material som finns tillgängligt på mikrofilm. Vi har en dator där du kan läsa mikrofilmat material och skanna det i pdf-format. Datorn har en mikrofilmsläsare. Du kan boka datorn vid vår kundservicedisk. Där kan du också beställa mikrofilmer för eget bruk. I övrigt har datorn samma program och funktioner som våra andra publika datorer.

Arbetsstation för riksdagsmaterial och Finlex-material

En av arbetsstationerna har endast åtkomst till riksdagsmaterial på adressen www.riksdagen.fi och justitieministeriets tjänst Finlex på adressen finlex.fi. Arbetsstationen har en egen skrivare, och din personliga utskriftskvot minskas inte när du använder den. På den här arbetsstationen kan usb-minnen och cd- eller dvd-skivor inte användas.

Nationellt digitalt kulturmaterial

De digitala arkiven vid Nationella audiovisuella institutet står till ditt förfogande på en separat arbetsstation. I materialet ingår radio- och tevearkivet, ett arkiv över webbsidor och digitaliserade tidningar och tidskrifter. Du kan reservera arbetsstationen vid bibliotekets kundservicedisk. Arbetsstationen har en egen skrivare, och din personliga utskriftskvot minskas inte när du använder den. På den här arbetsstationen kan usb-minnen och cd- eller dvd-skivor inte användas.

Valreklamsamlingen

För användning av vår samling av valreklam finns en separat arbetsstation där du kan läsa skannad valreklam från riksdagsvalen 1948–2015. Arbetsstationen har ingen nätanslutning och kringutrustning kan inte anslutas till den. Användningsregler för valreklamsamlingen (på finska)

Utskrift

I bottenvåningen finns en multifunktionsskrivare som fungerar med bibliotekskortet. Med den kan du ta utskrifter på de publika datorerna och kopiera. Kundtjänsten kopplar bibliotekskortet till ett användarkonto med en avgiftsfri månadskvot: 100 kopior, 50 utskrifter och 50 skanningar per månad.

När du har gett en utskriftsbeställning på datorn, mata in bibliotekskortets nummer. Då skrivs texten ut på papper direkt på multifunktionsskrivaren. Du kan också använda så kallad säker utskrift, där texten skrivs ut på multifunktionsskrivaren först när du har angett lösenordet.

Kopior som beställs från biblioteket är avgiftsbelagda. Serviceavgifter

Lokalnätet

I bibliotekets lokaler finns ett oskyddat trådlöst nät (Wi-Fi). Nätet är avsett för forskning, studier och annan informationssökning. Du kan logga in på nätet med din egen bärbara dator eller din mobila enhet.

Genom att logga in på riksdagens lokalnät kan du använda bibliotekets elektroniska material.

Användarnamn, lösenord som byts ut varje månad och bruksanvisningar finns hos kundtjänsten.

​Användarpolicy

Innehållet filtreras inte vid webbläsning. Webbplatser som innehåller virus, sabotageprogram eller körbara program är blockerade. Webbhistoriken töms när webbläsaren stängs. Filer som sparats på datorerna raderas automatiskt varje dag efter att biblioteket har stängt och alltid när datorn startas om.

Dataskyddspolicy för samlingsdatabasen Selma och Finna
Dataskyddsbeskrivningar