Ulkona L.jpg

​Kunder

Som ett bibliotek som är öppet för alla får vem som helst besöka Riksdagsbiblioteket och använda dess tjänster. Bibliotekets främsta kunder är riksdagsledamöter, tjänstemän vid riksdagen, riksdagsgruppernas kanslier, europaparlamentariker, övriga parlament, republikens presidents kansli samt statsrådet.

Förutom dessa är bibliotekets kunder studerande, forskare, ämbetsverk, domstolar, företag, andra bibliotek och informationstjänster samt vanliga medborgare. Alla betjänas konfidentiellt och jämlikt.

På vår finskspråkig webbsida har vi samlat intervjuer med några av bibliotekets kunder där de berättar om sitt förhållande till Riksdagsbiblioteket.

Riksdagsbiblioteket har publicerat videor av forskarna som arbetar i bibliotekets forskarsal. I videorna berättar forskarna om sina erfarenheter av att arbeta i forskarsalen och sina åsikter om Riksdagsbibliotekets tjänster. De berättar också om sina intressanta forskningsteman. Videorna hittar du på vår finskspråkig webbsida.