Riksdagsbibliotekets styrelse 2020. Foto: Riksdagen

Riksdagsbibliotekets styrelse 1913–2021

Riksdagsbibliotekets styrelse bestod av fem riksdagsledamöter, tre sakkunniga utanför riksdagen och en anställd vid biblioteket. Ordföranden och vice ordföranden utsågs bland riksdagsledamöterna. (Lagen om Riksdagsbiblioteket, 717/2000, som upphävdes genom lagen om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket, 1252/2021.)

Styrelsen hade till uppgift att behandla centrala frågor som gäller bibliotekets verksamhet och utveckling samt att årligen lämna riksdagen en berättelse om bibliotekets verksamhet. Berättelsen behandlades i remissdebatt i riksdagens plenum, varefter den remitterades till kulturutskottet för betänkande. Biblio​​​te​kets berättelser till riksdagen​

Dessutom behandlade styrelsen förslaget till budget för biblioteket, bedömde tillsättandet av bibliotekets centrala tjänster, däribland tjänsten som biblioteksdirektör, och behandlade frågor som är viktiga för serviceverksamheten. Styrelsens uppgifter räknas upp i reglementet för Riksdagsbiblioteket.​