Serviceavgifter

Alla tjänster är avgiftsfria åt bibliotekets primära kunder.

Bibliotekets primära kunder är: riksdagsledamöterna, riksdagens tjänstemän, riksdagsgruppernas kanslier, EU-parlamentariker, utländska parlament, presidentens kansli, statsrådet.

​Avgiftsfria tjänster

– användning av samlingar och kataloger, lån av böcker och annat biblioteksmaterial, bibliotekskort
– beställningar och meddelanden i samband med lån
– de elektroniska informationskällorna som kunderna kan använda
– enskilda frågor och uppdateringar, korta informationssökningar
– råd beträffande informationssökning och informationskällor
– undervisning av informationsförvaltningens grunder i öppna föreläsningar
– fjärrlån
– material beträffande riksdagskunskap, juridisk kunskap och samhällskunskap fjärrlånas avgiftsfritt åt forskare, som forskar på minst licenciatnivå
– biblioteksguidningar åt grupper
– offentliga dokument, som finns till förfogande i elektronisk form levereras via e-post
– kopior, utskrifter och skanningar upp till en av biblioteket fastställd gräns

​Avgiftsbelagda tjänster

​Omfattande informationssökningar och/eller specialuppdrag

– kostnaderna för uppdraget meddelas på förhand
– leveranstiden är max 3 dygn + postens leveranstid
– 50 € / timme

​Arkivmaterial som har skannats eller digitaliserats

– material, som har upphovsrättsligt skydd, digitaliseras inte
– 50 € / timme eller med hänsyn till arbetets svårighet

​Kopior som personal har tagit

– högst 60 sidor
– leveranstid max 3 dygn (+ postens leveranstid)
– 1–20 sidor = 0 €
– 21–40 sidor = 11 €
– 41–60 sidor = 22 €

​Ersättning av borttappad eller skadad bok eller annat biblioteksmaterial

– 60 € eller enligt faktiska kostnader

​Utgifter under 10 € faktureras ej. ​