Direktör för Riksdagsbiblioteket Antti Virrankoski. Foto: Riksdagen

​Antti Virrankoski, direktör för Riksdagsbiblioteket

Riksdagens kanslikommission har utnämnt chefen för tjänsten, filosofie magister Antti Virrankoski till tjänsten som direktör för Riksdagsbiblioteket från och med 1.1.2018. Virrankoski har varit chef för rådgivnings- och arkivtjänsten och chef för informationstjänsten vid Riksdagsbiblioteket sedan april 2016.

​Antti Virrankoski berättar

Innan jag blev serviceenhetschef vid Riksdagsbiblioteket 2016 arbetade jag vid Helsingfors universitets bibliotek i över tio år. Under de senaste åren var jag servicechef med ansvar för de lokala tjänsterna vid biblioteket på campus i Gumtäkt. Till min bakgrund är jag geograf och har senare kompletteringsutbildat mig för biblioteksbranschen och ledningsuppgifter.

Riksdagsbiblioteket verkar i statsmaktens kärna och är utan tvekan ett av Finlands mest uppskattade bibliotek. Att bli utnämnd till direktör för biblioteket är den absoluta höjdpunkten i min arbetskarriär och det är mig en synnerligen stor ära att i min uppgift få följa Sari Pajula, Erika Bergström och alla de andra direktörer som föregått dem i bibliotekets över hundraåriga historia.

Det är emellertid alldeles speciellt att få leda ett bibliotek med så mycket utvald kompetens, expertis och erfarenhet. Ett hängivet arbetsgrepp och engagemang som betjänt för folkväldet syns överallt i biblioteket och får även biblioteksdirektören att känna djup ödmjukhet inför den nya uppgiften.

Uppgiften går ut på att betjäna biblioteket på bästa möjliga sätt, så att biblioteket kan betjäna på bästa möjliga sätt.