Så här arbetar vi

Riksdagsbibliotekets verksamhet regleras av lagen om Riksdagsbiblioteket och Riksdagsbibliotekets reglemente. Vi följer våra yrkesetiska regler bl.a. genom att erbjuda pålitlig service och värna om våra kunders integritetsskydd.

Riksdagsbiblioteket, som hör till riksdagens kansli, ska inom sitt verksamhetsområde vara ett centralarkiv för riksdagen och ett offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. (Lagen om Riksdagsbiblioteket, 717/2000, 1 §)

Informationsförmedling som uppdrag

Riksdagsbiblioteket förmedlar information om riksdagen och dess verksamhet. Vi ger medborgarna tillgång till riksdagens och andra länders parlaments handlingar samt litteratur om riksdagen, olika parlament, parlamentarism och den representativa demokratin.

Riksdagsbiblioteket förmedlar också information om lagstiftningen och rättssystemet, det finländska samhället, Europeiska unionen och internationella organisationer. Biblioteket har en omfattande samling juridiskt material samt mångsidigt material om samhällets verksamhet, såsom historia, politik, internationella relationer och näringslivet.

Nyckeltal 1956–2015

År ​Personal ​Lån ​Tillväxt ​Samlingar
​1956 ​15 ​19 928 ​  9 883 ​239 600
​1966 ​15 ​36 923 ​  6 375 ​310 300
​1979 ​30 ​34 926 ​13 486 ​420 000
​1986 ​41 ​43 847 ​13 554 ​508 400
​1998 ​58 ​65 620 ​  8 944 ​613 600
​2008 ​52 ​32 930 ​  8 087 ​549 000
​2018 ​35 ​15 316 ​  3 603 ​530 100


Mer ingående statistik om Riksdagsbiblioteket från och med 2002 framåt finns i de vetenskapliga bibliotekens statistikdatabas.

Publikationer

Sammanlagt tio publikationer har utkommit i Riksdagsbibliotekets publikationsserie, Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä (ISSN 1237-8720), sedan år 1994. Uppgifter om publikationerna och deras tillgänglighet finns i samlingsdatabasen Selma.

Bibliotekets årsredovisningar

Enligt reglementet för Riksdagsbiblioteket ska bibliotekets styrelse varje år lämna in en berättelse om bibliotekets verksamhet till riksdagen. Riksdagen behandlar berättelsen i plenum under en remissdebatt och sänder den därefter till kulturutskottet för betänkande. Kulturutskottet begär ett sakkunnigutlåtande av Riksdagsbibliotekets direktör. Utskottets betänkande godkänns i plenum.

Bibliotekets årsberättelser:

för 2019, behandlingen i riksdagen 2020

för 2018, behandlingen i riksdagen 2019

för 2017, behandlingen i riksdagen 2018

för 2016, behandlingen i riksdagen 2017

för 2015, behandlingen i riksdagen 2016

för 2014, behandlingen i riksdagen 2015

för 2013, behandlingen i riksdagen 2014

för 2012, behandlingen i riksdagen 2013

för 2011, behandlingen i riksdagen 2012

för 2010, behandlingen i riksdagen 2011

för 2009, behandlingen i riksdagen 2010

för 2008, behandlingen i riksdagen 2009

för 2007, behandlingen i riksdagen 2008

för 2006, behandlingen i riksdagen 2007

för 2005, behandlingen i riksdagen 2006

för 2004, behandlingen i riksdagen 2005

för 2003, behandlingen i riksdagen 2004

för 2002, behandlingen i riksdagen 2003

för 2001, behandlingen i riksdagen 2002

för år 2000, behandlingen i riksdagen 2001

​Evenemang och utställningar

Vid sidan av våra centrala informationsförmedlings- och biblioteksuppgifter anordnar vi också olika evenemang, till exempel seminarier, som vi också anordnar i samarbete med andra aktörer. Det finns också utrymme för utställningar på biblioteket. Vi genomför både egna utställningar och utställningar som produceras av andra parter.

Utställningen Lagboken 250 år och utställningen: ”Mekin olemme lukeneet joitakin kirjoja” - de viktigaste böckerna om finländsk politik 1917- (på finska).

Information om våra övriga utställningar (på finska).