​Riksdagsbibliotekets årsberättelser

Årsberättelsen ger en överblick över det gångna året och händelserna under året. Åren 1907–1947 riktades berättelserna till riksdagens kanslikommission.

År 1948 trädde lagen om Riksdagsbiblioteket i kraft och enligt den skulle berättelsen lämnas till riksdagen. Berättelsen behandlades i en remissdebatt i riksdagens plenum, varefter den remitterades till kulturutskottet för betänkande. Kulturutskottet hörde direktören för Riksdagsbiblioteket som sakkunnig. Utskottets betänkande godkändes i plenum.

Detta ändrades ändå i och med de författningsändringar som trädde i kraft den 1 januari 2022. Berättelsen för 2020 var den sista årsberättelsen som lämnades till riksdagen.

Härefter publiceras Riksdagsbibliotekets årsberättelser som infopaket. På så sätt fortsätter berättelsetraditionen i ny form. Det första infopaketet som är avsett för biblioteksanvändarna handlar om året 2021.

Infopaket: biblioteket och arkivet 2021

Längre ned på denna sida finns länkar till bibliotekets berättelser för åren 1999–2020 (pdf-filer). Berättelserna för åren 1948–1998 kan sökas i söktjänsten för riksdagsärenden och riksdagshandlingar och i tjänsten för digitaliserade riksdagshandlingar samt i samlingarna av tryckta riksdagshandlingar. Kontakta Riksdagens arkiv om du behöver berättelser för åren 1907–1947.