Ackreditering

De ackrediterade journalisterna och fotograferna representerar nyhets- och aktualitetsmedier med rikstäckning och de stora landsortstidningarnas Helsingforsredaktioner. De följer riksdagsarbetet och politiken som sitt huvudsakliga arbete.

De ackrediterade journalisterna och fotograferna har arbetslokaler i Riksdagshuset. De är också försedda med riksdagens presskort, som gör det lättare för dem att röra sig i riksdagens olika delar.

Ackreditering sker på begäran av respektive mediums chefredaktör. Ackreditering utfärdas för ett riksmöte i taget.

Det finns ungefär 120 ackrediterade journalister och ungefär 80 ackrediterade fotografer i riksdagen.

Kontaktpersoner:
kommunikationschef Heli Kesti-Ylioja, 050 593 5252​
kommunikationssamordnare Merja Kivinen, 050 364 4917
kommunikationssamordnare Hanni Huhtamaa, 050 473 8415​