Fotografering i riksdagen

Bildmaterial för nyheter och aktualiteter får fritt tas i riksdagen.

För andra typer av bilder och inspelningar (dokumentärer, utbildningsprogram m.m.) behövs det alltid separat tillstånd. Tänk på att skaffa tillstånd i god tid. I samband med tillståndet anges det noga hur bilder får tas och inspelningar göras. Tidpunkten väljs så att riksdagsarbetet inte störs. Riksdagen beviljar inte tillstånd för bildmaterial som ingår i reklam, underhållningsprogram eller intervjuer med personer som inte hör till riksdagens organisation.

Begäran om tillstånd skickas per e-post till information(at)riksdagen.fi. Det måste framgå hur, vem, var och när du vill fotografera eller filma (tema, innehåll, personer, utrustning). Uppge också fotografens eller fotografernas namn och vem som är uppdragsgivare.

Ytterligare information:
kommunikationschef ​Heli Kesti-Ylioja, 050 593 5252, heli.kesti-ylioja(at)​riksdagen.fi​​