Besök riksdagen

Riksdagsinformationen ordnar informationstillfällen och studiebesök, allt efter behov och önskemål. Om du önskar bekanta dig med riksdagen, antingen ensam eller i grupp, ta gärna kontakt så gör vi upp ett besöksprogram som passar dig eller din grupp.

Kontaktperson:
kommunikationschef Heli Kesti-Ylioja, 050 593 5252, heli.kesti-ylioja(at)riksdagen.f​i 
kommunikationssamordnare Merja Kivinen, 050 364 4917, merja.kivinen(at)riksdagen.fi​

Riksdagsutbildning för journalister

Riksdagsinformationen ordnar varje år utbildning i riksdagsfrågor för finländska journalister i form av ett s.k. journalistprogram. På kursprogrammet står bl.a. talmännens översikt över aktuella frågor, presentation av arbetet i plenum och i utskotten, behandlingen av EU-frågorna i riksdagen och riksdagsgruppernas verksamhet. Också riksdagsledamöter medverkar i programmet och berättar om sitt arbete.

I kursen ingår också en presentation av riksdagens arbetsordning, förvaltning och ekonomi, riksdagens bibliotek och informationstjänst, riksdagskorrespondenternas arbete och aktuella nya projekt inom riksdagen.

Kontaktperson:
kommunikationschef Heli Kesti-Ylioja, 050 593 5252, heli.kesti-ylioja(at)riksdagen.fi