Renoveringen av Riksdagshuset är klar

Renoveringen av Riksdagshuset inleddes år 2015 och pågick fram till september 2017. Riksdagsarbetet inleddes i det renoverade Riksdagshuset den 5 september 2017.

Under hösten snyggades ännu Riksdagshusets omgivning upp och omgivningen färdigställs vår 2018.

Renoveringen av riksdagens hus

Efter att Lilla parlamentet stod färdigt år 2004 inleddes nästan med en gång förberedelserna inför den omfattande renoveringen av riksdagens hus. Utgångspunkten för renoveringen var att iståndsätta den föråldrade hustekniken, men samtidigt sökte man även lösningar för att förbättra bland annat fastighetens säkerhet, energieffektivitet och tillgänglighet.

Innan renoveringen började var det aktuellt att dryfta byggnadsskyddet. Kanslikommissionen beslöt i juni 2007 att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter för riksdagen och Museiverket, vars uppgift var att komma med förslag till en uppdatering av byggnadsskydd för riksdagens hus. Det resulterade i en utvidgning av byggnadsskyddet med Miljöministeriets beslut i juni 2008. I praktiken omfattar byggnadsskyddet samtliga av riksdagens byggnader förutom Lilla Parlamentet.

I ett tidigt skede tog man beslut om att förverkliga renoveringen i flere olika skeden, i praktiken en byggnad i gången. Det här har möjliggjort att riksdagen hela tiden har kunnat arbeta på Arkadiabacken, sida vid sida med en byggplats. Varje fas av renoveringen har budgeterats och upphandlats separat. För att minimera behovet av hyrda lokaler har tjänstemännen och riksdagsledamöternas assistenter …

Renoveringen av riksdagens hus i faser
- A-huset (riksdagsledamöternas arbetsrum och den södra bostadsflygeln) 2010-2011
- B-huset (riksdagsledamöternas arbetsrum och en ny publikentré) 2009-2010
- C-huset (biblioteks- och förvaltningsbyggnad) 2012-2013
- D-huset (gamla stadsförbundets hus) 2014-2015
- Underjordiska lokaler 2010-2014
- Riksdagshuset 2015-2017

Riksdagens plenum sammanträdde under renoveringen av Riksdagshuset i Sibelius-Akademins hus, som ligger i samma kvarter. Hela Sibelius-Akademins hus hyrdes för riksdagens behov och husets konsertsal byggdes om för att kunna tjäna som plenisal. Sista plenum i Riksdagshuset innan renoveringen hölls den 13 mars 2015, efter vilket hela granitborgen förvandlades till byggplats.

Målet var att självständighetens hundraårsfestplenum går av stapeln i ett färdigrenoverat Riksdagshus. Det här målet uppnåddes.