Begränsa sökningen

   

   

  MI 2/2022 rd120890316-08-2022 11:04:5916-08-2022 11:04:59Ärendets behandlingsinfo MI 2/2022 rd Finland måste ansöka om medlemskap i Nato för att fullgöra sina människorättsåtaganden enligt grundlagen Initialdokument MI 2/2022 rd MI 2 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx28060https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{77382CEF-8FEC-4918-8F22-41C8B9235E9F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MI 4/2022 rd120962819-01-2023 10:10:4819-01-2023 10:10:48Ärendets behandlingsinfo MI 4/2022 rd Frånträd förbudet mot infanteriminor och tillåt användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx23170https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{65808EFD-81CE-488E-97DF-BD122662A1E3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MI 6/2022 rd121881630-09-2022 12:28:4030-09-2022 12:28:40Ärendets behandlingsinfo MI 6/2022 rd Tillstånd att leva – uppehållstillstånd ska beviljas asylsökande som bott länge i Finland STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx15870https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{B8B685A4-E45B-43EE-855C-E2E3FD675807}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MI 5/2022 rd121018016-09-2022 10:28:5116-09-2022 10:28:51Ärendets behandlingsinfo MI 5/2022 rd Ärendets status Under behandling Behandlingsskede Utfrågning av sakkunniga STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx20570https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{DFD38806-27C6-4555-A9BC-864A76EC6D7E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MI 7/2022 rd84478218-01-2023 13:13:2918-01-2023 13:13:29Ärendets behandlingsinfo MI 7/2022 rd Medborgare i länder som för anfallskrig ska nekas inresa i Finland genom förvägran av nya visum och återkallande av redan beviljade visum STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx6370https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{40D8FFAB-EFD9-41DA-B2B3-7E30780534A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MI 1/2022 rd120386719-01-2023 12:57:3619-01-2023 12:57:36Ärendets behandlingsinfo MI 1/2022 rd Ärendets status Under behandling Behandlingsskede Förberedande debatt STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx23760https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{903098CC-D9BC-479F-B1B4-BFCD4856A0CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MI 3/2022 rd120059917-08-2022 10:11:0717-08-2022 10:11:07Ärendets behandlingsinfo MI 3/2022 rd Folkomröstning om Finlands medlemskap i Nato Ärendets status Under behandling Behandlingsskede Detaljerad behandling STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx31150https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{564D0FA6-1231-4E42-84A7-3BCB314B8B43}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MI 2/2021 rd106996431-01-2023 19:51:3131-01-2023 19:51:31Ärendets behandlingsinfo MI 2/2021 rd Lagmotion om förbud mot energiutvinning av torv Ärendets status Under behandling Behandlingsskede Första behandlingen STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx38670https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{8A7BE461-0719-43AF-B778-62DDE49A3B6F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MI 9/2021 rd117599119-01-2023 07:45:3019-01-2023 07:45:30Ärendets behandlingsinfo MI 9/2021 rd Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen Ärendets status Förkastats Behandlingsskede Leverans av riksdagens skrivelse STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx374110https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{C6991E02-CA31-44A0-A1E1-A98008136092}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MI 10/2021 rd117876927-10-2022 14:04:3527-10-2022 14:04:35Ärendets behandlingsinfo MI 10/2021 rd Ärendets status Under behandling Behandlingsskede Utfrågning av sakkunniga STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx40770https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{4AE8B42F-4308-4ECC-BDED-ACC88B95DE7F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js