Begränsa sökningen

   

   

  UndUB 1/2022 rd126365131-01-2023 13:07:2031-01-2023 13:07:20Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande UndUB 1/2022 rd B 13/2022 rd Underrättelsetillsynsutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx10100https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{B231755A-1D67-4A79-901D-B82D22B97966}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UndUB 1/2022 rd126365231-01-2023 13:03:1531-01-2023 13:03:15Betänkande UndUB 1/2022 rd─ B 13/2022 rd Godkänts 3.1 BetänkandeUndUB 1/2022 rd─ B 13/2022 rd Underrättelsetillsynsutskottet Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx220https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{981F1B33-5ECF-4932-AC74-C43B57368F27}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UndUB 1/2021 rd120320108-02-2022 13:49:3708-02-2022 13:49:37Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande UndUB 1/2021 rd B 10/2021 rd Underrättelsetillsynsutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx34190https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{8A2DC40F-CC31-4E1D-BCC4-EB75616936F0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UndUB 1/2021 rd120320208-02-2022 13:47:1708-02-2022 13:47:17Betänkande UndUB 1/2021 rd─ B 10/2021 rd Godkänts 3.0 BetänkandeUndUB 1/2021 rd─ B 10/2021 rd Underrättelsetillsynsutskottet Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx6220https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C2D98671-73CA-4857-88C5-D941424AF6E8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UndUB 1/2020 rd54539911-03-2022 09:27:4711-03-2022 09:27:47Betänkande UndUB 1/2020 rd─ B 14/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeUndUB 1/2020 rd─ B 14/2020 rd Underrättelsetillsynsutskottet Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx23530https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{F6622239-334B-453F-8CDF-55B9FE5BB9FF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UndUB 1/2020 rd54539811-03-2022 09:31:0411-03-2022 09:31:04Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande UndUB 1/2020 rd B 14/2020 rd Underrättelsetillsynsutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx830100https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{3813D236-F1DC-439D-8C46-506DAC9C9039}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js