Begränsa sökningen

   

   

  SSS 542/2022 rd86781815-11-2022 10:18:3215-11-2022 10:18:32Svar på skriftligt spörsmål SSS 542/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om styrningen av genomförandet av kommunavtalsmodellen I det syfte som anges i 27 § i riksdagens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx610https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{4FE2576F-1FCD-4193-9208-571DEEB28C92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546
  SSS 610/2022 rd87581222-12-2022 07:48:4822-12-2022 07:48:48Svar på skriftligt spörsmål SSS 610/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om att harmoniseringen i välfärdsområdena minskar beloppet av stödet för närståendevård och om att trygga STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1150https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{2DF003B1-7D58-416F-B9B4-F2B7538C771D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546
  SSS 499/2022 rd87740725-10-2022 07:05:0325-10-2022 07:05:03Svar på skriftligt spörsmål SSS 499/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om att utreda och bekämpa menstruationsfattigdom I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx510https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{C2627F83-0EFF-4C00-BABC-B6ECB4336758}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546
  SSS 487/2022 rd87750525-10-2022 08:02:4725-10-2022 08:02:47Svar på skriftligt spörsmål SSS 487/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om att släppa ut effektreserven för elenergi på marknaden I det syfte som anges i 27 § i riksdagens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx510https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{13BF0BEF-6FC7-4598-85CF-6FC5CD638FA1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546
  SSS 574/2022 rd104159229-11-2022 07:08:4029-11-2022 07:08:40Svar på skriftligt spörsmål SSS 574/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om rehabiliteringstjänster för soldatgossar och lottaflickor I det syfte som anges i 27 § i riksdagens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1210https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{2A6A7CA4-4E93-464C-92CE-D668C4E4AD89}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546
  SSS 579/2022 rd104160429-11-2022 07:14:5429-11-2022 07:14:54Svar på skriftligt spörsmål SSS 579/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om att främja forskning i 5G i Vasa Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 § i riksdagens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1120https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{3E45E063-F4AE-4FD0-B0AF-88CA6BF507B2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546
  SSS 590/2022 rd104475201-12-2022 11:23:0001-12-2022 11:23:00Svar på skriftligt spörsmål SSS 590/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om att ta hänsyn till psykosociala belastningsfaktorer i arbetarskyddet I det syfte som anges i 27 § i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx810https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{070BF4E8-4C8E-4B7E-AE9B-2A0E95CA2F43}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546
  SSS 573/2022 rd104502501-12-2022 12:31:0401-12-2022 12:31:04Svar på skriftligt spörsmål SSS 573/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om polisens utdragna förundersökningar och rättssäkerheten för parterna i förundersökningar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1110https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{A1698B7C-17F9-4E81-BC0F-0E446A678EF0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546
  SSS 578/2022 rd104582830-11-2022 07:42:2930-11-2022 07:42:29Svar på skriftligt spörsmål SSS 578/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om bannätets betydelse för försörjningsberedskapen Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 § i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx910https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{528D36BE-AF0C-4E37-857B-71BB122063A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546
  SSS 582/2022 rd104887702-12-2022 13:05:3902-12-2022 13:05:39Svar på skriftligt spörsmål SSS 582/2022 rd Svar på skriftligt spörsmål om att igen inkludera fritidsfisket i motionsförmånen I det syfte som anges i 27 § i riksdagens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx610https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto{161C3F6D-3D21-4835-AAF2-A90BCED535FB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js