Begränsa sökningen

   

   

  Juhani Sipiläinen54485330-04-2021 06:21:5530-04-2021 06:21:55Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx48160https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{0C89B506-7D77-43AE-BDC2-D53A74309FF4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Mika Niikko55675211-12-2020 10:40:5011-12-2020 10:40:50Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019– Utrikesutskottet (Ordförande) 18.06.2019– Finlands delegation i Europarådet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1098490https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F58616F5-F22C-425C-8545-A50D538DD552}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juho Eerola55675311-12-2020 10:30:2911-12-2020 10:30:29Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Presidiet (medlem) 24.04.2019–, (Förste vice talman) 24.04.2019–06.06.2019, (Andre vice talman) 07.06.2019 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx918450https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{1F737B0D-283C-4B03-A8B1-5166DBAE918D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Markku Eestilä55675430-04-2021 21:03:5730-04-2021 21:03:57Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Grundlagsutskottet (ersättare) 16.06.2020– Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx788260https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8C0500F1-DFBA-4F3C-A62C-B518F8A962FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Tom Packalén55675511-12-2020 10:41:4611-12-2020 10:41:46Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020– Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015– Försvarsutskottet (ersättare STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx840400https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{31929888-4F33-4C68-AC92-104B99B53047}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ritva Elomaa55675623-04-2021 21:04:0123-04-2021 21:04:01Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Jord- och skogsbruksutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019– Kulturutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx931410https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{A56D23DC-59FD-41D1-BAA9-A783979A8A66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Aino-Kaisa Pekonen55675729-04-2021 21:04:0329-04-2021 21:04:03Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor social- och hälsovårdsminister (Rinne) 06.06.2019–09.12.2019 social- och hälsovårdsminister (Marin) 10.12.2019 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1096400https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F12F95FC-B45E-43F4-AE91-B23129F27791}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jaana Pelkonen55675911-12-2020 10:42:0311-12-2020 10:42:03Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Stora utskottet (ersättare) 03.05.2011–12.02.2015, (medlem) 13.02.2015–21.04.2015, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1093790https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8D041247-06FF-49BC-9A26-069EFFFE9B58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Eeva-Johanna Eloranta55676021-04-2021 21:04:3721-04-2021 21:04:37Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 06.09.2019 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx848370https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{D222C8D0-C99F-47D9-AA0B-555E324C39AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Sanni Grahn-Laasonen55676111-12-2020 10:31:1911-12-2020 10:31:19Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Finlands delegation till Asien - Europa parlamentarikermötet (Ordförande) 19.06.2019 Tjänst inom stat, kommun eller andra STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx744350https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{EC525843-6C7D-4C60-BC1A-88A9844FB3CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Arto Pirttilahti55676211-12-2020 10:42:2611-12-2020 10:42:26Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Stora utskottet (ersättare) 11.06.2020– Finansutskottet (medlem) 11.12.2019–, (Vice ordförande) 18.09.2020 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx718300https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{E259FDCE-0150-4271-B63D-45346417BA29}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kristiina Salonen55676303-05-2021 21:04:1803-05-2021 21:04:18Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor förman för socialhandledning och förmånshandläggning, studerande i förvaltningsvetenskaper STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx688340https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{58F575D5-70A8-481E-A898-3AE1D5AADF80}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Janne Sankelo55676411-12-2020 10:44:0011-12-2020 10:44:00Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019– Arbets- och näringsdelegationen STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx434230https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{9CE68998-7483-4B52-B278-8379DE73691A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Mikko Savola55676516-12-2020 22:07:3616-12-2020 22:07:36Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Utrikesutskottet (medlem) 18.06.2019– Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019– Försvarsutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx711330https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{81EB2F35-2BE4-4690-886E-7BFDF0694172}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Teuvo Hakkarainen55676611-12-2020 10:31:4611-12-2020 10:31:46Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.05.2011–21.04.2015, (medlem) 05.05.2015–17.06.2019, (Vice ordförande STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx533260https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{5764253C-1C53-4CAB-8937-5625DEA333DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juha Sipilä55676711-12-2020 10:44:4911-12-2020 10:44:49Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Utrikesutskottet (medlem) 18.06.2019– Lagutskottet (ersättare) 03.04.2020– Underrättelsetillsynsutskottet (medlem STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx857480https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BC1DDECF-5FBB-4349-BA1F-EBDD98DF2039}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jussi Halla-aho55676811-12-2020 10:31:5311-12-2020 10:31:53Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Stora utskottet (medlem) 05.09.2019– Förvaltningsutskottet (medlem) 05.09.2019 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx772350https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{80FF6BA3-B608-43A8-9348-BC0654AB34EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kari Tolvanen55676917-12-2020 22:09:5917-12-2020 22:09:59Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.04.2020– Lagutskottet (ersättare) 18.06.2019– Kommunikationsutskottet (medlem STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx767300https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{CABE725F-DB82-4DB7-A3CC-45FE89BC65EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ari Torniainen55677004-02-2021 22:03:5504-02-2021 22:03:55Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Grundlagsutskottet (medlem) 04.02.2021– Kommunikationsutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019– Ekonomiutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx757330https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BB23790A-CFE9-4AC2-8820-81C9769374BA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Olli Immonen55677111-12-2020 10:34:0411-12-2020 10:34:04Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019– Ekonomiutskottet (ersättare STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx872320https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{3B93559C-0180-4C5A-BC3C-86D1260307D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js