Begränsa sökningen

   

   

  Juhani Sipiläinen54485321-05-2021 07:14:1021-05-2021 07:14:10STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx31190https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{0C89B506-7D77-43AE-BDC2-D53A74309FF4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Mika Niikko55675219-10-2021 21:04:0419-10-2021 21:04:04Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019– Utrikesutskottet (Ordförande) 18.06.2019– Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1616220https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F58616F5-F22C-425C-8545-A50D538DD552}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juho Eerola55675321-06-2021 21:06:1321-06-2021 21:06:13Presidiet (medlem) 24.04.2019–, (Förste vice talman) 24.04.2019–06.06.2019, (Andre vice talman) 07.06.2019– Talmanskonferensen (medlem) 24.04.2019–, (Förste vice talman STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1307190https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{1F737B0D-283C-4B03-A8B1-5166DBAE918D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Markku Eestilä55675430-04-2021 21:03:5730-04-2021 21:03:57Grundlagsutskottet (ersättare) 16.06.2020– Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen (Ordförande) 06.09.2019– Arbets- och näringsdelegationen STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1193250https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8C0500F1-DFBA-4F3C-A62C-B518F8A962FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Tom Packalén55675529-10-2021 21:23:0829-10-2021 21:23:08Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015– Försvarsutskottet (ersättare) 30.06.2017– Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 18.06.2019– Finlands STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1415390https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{31929888-4F33-4C68-AC92-104B99B53047}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ritva Elomaa55675623-04-2021 21:04:0123-04-2021 21:04:01Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Jord- och skogsbruksutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019– Kulturutskottet (ersättare) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1369280https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{A56D23DC-59FD-41D1-BAA9-A783979A8A66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Aino-Kaisa Pekonen55675701-11-2021 22:05:0001-11-2021 22:05:00Talmanskonferensen (medlem) 09.09.2021– Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 09.09.2021– Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 08.09.2021–, (Ordförande STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1558270https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F12F95FC-B45E-43F4-AE91-B23129F27791}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jaana Pelkonen55675902-12-2021 12:16:5202-12-2021 12:16:52Maria Koirikivi, Telefon: 09 432 4094 E-post: maria.koirikivi(at)riksdagen.fi STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1740300https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8D041247-06FF-49BC-9A26-069EFFFE9B58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Eeva-Johanna Eloranta55676029-10-2021 21:17:5629-10-2021 21:17:56Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 06.09.2019– Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019– Lagutskottet (medlem STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1244220https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{D222C8D0-C99F-47D9-AA0B-555E324C39AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Sanni Grahn-Laasonen55676129-10-2021 21:18:2029-10-2021 21:18:20Talmanskonferensen (medlem) 09.09.2021– Ekonomiutskottet (medlem) 08.09.2021–, (Ordförande) 09.09.2021– Finlands delegation till Asien - Europa parlamentarikermötet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1227290https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{EC525843-6C7D-4C60-BC1A-88A9844FB3CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Arto Pirttilahti55676229-10-2021 21:23:2429-10-2021 21:23:24Stora utskottet (ersättare) 11.06.2020– Finansutskottet (medlem) 11.12.2019–, (Vice ordförande) 18.09.2020– Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1107190https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{E259FDCE-0150-4271-B63D-45346417BA29}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kristiina Salonen55676327-10-2021 21:04:0027-10-2021 21:04:00förman för socialhandledning och förmånshandläggning, förvaltningsmagister Utrikesutskottet (medlem) 03.12.2019– Framtidsutskottet (medlem) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1090240https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{58F575D5-70A8-481E-A898-3AE1D5AADF80}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Janne Sankelo55676422-11-2021 21:09:0122-11-2021 21:09:01Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019– Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019– Jord- och skogsbruksutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx713200https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{9CE68998-7483-4B52-B278-8379DE73691A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Mikko Savola55676508-07-2021 21:06:4408-07-2021 21:06:44Utrikesutskottet (medlem) 18.06.2019– Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019– Försvarsutskottet (ersättare) 18.06.2019– Delegationen för Utrikespolitiska STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1082240https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{81EB2F35-2BE4-4690-886E-7BFDF0694172}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Teuvo Hakkarainen55676625-11-2021 14:03:1225-11-2021 14:03:12Kristiina Selin, Telefon: 09 432 4040 E-post: kristiina.selin(at)riksdagen.fi STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx845160https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{5764253C-1C53-4CAB-8937-5625DEA333DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juha Sipilä55676716-11-2021 08:27:1716-11-2021 08:27:17Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2021– Underrättelsetillsynsutskottet (medlem) 23.09.2020– Miljöutskottet (medlem) 04.06.2021–, (Ordförande) 09.06.2021– Forum för STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1370300https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BC1DDECF-5FBB-4349-BA1F-EBDD98DF2039}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jussi Halla-aho55676817-11-2021 22:04:2217-11-2021 22:04:22Stora utskottet (ersättare) 17.11.2021– Förvaltningsutskottet (medlem) 05.09.2019 Tanja Aidanjuuri-Niemi, Telefon: 09 432 4058, 050 576 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1185380https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{80FF6BA3-B608-43A8-9348-BC0654AB34EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kari Tolvanen55676914-09-2021 21:07:5314-09-2021 21:07:53Förvaltningsutskottet (medlem) 14.09.2021– Lagutskottet (ersättare) 18.06.2019– Försvarsutskottet (ersättare) 18.06.2019– Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1199180https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{CABE725F-DB82-4DB7-A3CC-45FE89BC65EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ari Torniainen55677029-10-2021 21:25:1529-10-2021 21:25:15Finansutskottet (ersättare) 08.06.2021– Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 11.06.2021– Jordbruksdelegationen (medlem) 11.06.2021– Kommunikationsutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1196180https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BB23790A-CFE9-4AC2-8820-81C9769374BA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Olli Immonen55677118-05-2021 21:05:0018-05-2021 21:05:00Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019– Ekonomiutskottet (ersättare) 18.06.2019– Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1376220https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{3B93559C-0180-4C5A-BC3C-86D1260307D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js