Begränsa sökningen

   

   

  FiUU 5/2022 rd121662213-04-2022 11:05:5513-04-2022 11:05:55Utlåtande FiUU 5/2022 rd─ SRR 12/2021 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeFiUU 5/2022 rd─ SRR 12/2021 rd Finansutskottet Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5540https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{9D083F75-5F2A-4009-800C-8A459708C279}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 3/2022 rd122098402-05-2022 08:22:5002-05-2022 08:22:50Utlåtande FiUU 3/2022 rd─ U 16/2022 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 3/2022 rd─ U 16/2022 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3020https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{694E9F58-03FC-4913-9467-1215AE32C78E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 8/2022 rd122273406-06-2022 10:28:5406-06-2022 10:28:54Utlåtande FiUU 8/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Godkänts 3.3 UtlåtandeFiUU 8/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Finansutskottet Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx176310https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E1E229E2-29E6-4489-9F75-3E8852A809BF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 17/2022 rd89651509-11-2022 14:37:4609-11-2022 14:37:46Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande FiUU 17/2022 rd U 76/2022 rd STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx113240https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{93804FEE-543D-4278-BFA6-BCC8FB2921DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 5/2022 rd121662113-04-2022 11:09:1113-04-2022 11:09:11Utlåtande FiUU 5/2022 rd SRR 12/2021 rd Finansutskottet Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021—2028 Bostads- och miljödelegationen har fått skriftligt STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx233180https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DD38B78C-7F37-4235-80B7-B826E899E8AA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 3/2022 rd122098302-05-2022 09:19:1002-05-2022 09:19:10Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FiUU 3/2022 rd U 16/2022 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx127150https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{EDE46A77-B9A0-4DA6-88CE-72049CAF425C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 12/2022 rd123233422-06-2022 08:02:4722-06-2022 08:02:47Utlåtande FiUU 12/2022 rd B 2/2022 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx243180https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C5BA4BE1-6DB0-45E1-B0C7-1675DF858787}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 2/2022 rd120619123-03-2022 11:19:0223-03-2022 11:19:02Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande FiUU 2/2022 rd U 10/2022 rd Finansutskottet Statsrådets STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx189160https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B42980FA-99B2-4756-B1DF-83C0247355AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 12/2022 rd123233522-06-2022 07:59:2422-06-2022 07:59:24Utlåtande FiUU 12/2022 rd─ B 2/2022 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeFiUU 12/2022 rd─ B 2/2022 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx93170https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{115A5C06-6043-4F74-9639-9395A4589BC8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 16/2022 rd125788310-01-2023 13:34:2910-01-2023 13:34:29Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FiUU 16/2022 rd U 72/2021 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx970https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8444B732-5291-4591-AA1E-FDF6A4F4CB58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js