Begränsa sökningen

   

   

  FrUU 3/2022 rd121359105-09-2022 07:10:5605-09-2022 07:10:56Utlåtande FrUU 3/2022 rd SRR 2/2022 rd Framtidsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026 I sitt utlåtande fokuserar utskottet på STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx326360https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{56FE94C4-17BB-49D4-8111-EA8B9B84D961}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 2/2022 rd122433513-05-2022 09:42:1413-05-2022 09:42:14Utlåtande FrUU 2/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFrUU 2/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Framtidsutskottet Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx172290https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{93C33328-DDF5-42B9-A47D-5E1AF04B7C24}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 5/2022 rd89430031-10-2022 09:26:2731-10-2022 09:26:27Utlåtande FrUU 5/2022 rd RP 154/2022 rd Framtidsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023 Vid beredningen av utlåtandet hörde framtidsutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx112200https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{07D2BD09-7E12-4127-9A6C-C73B9920455A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 4/2022 rd125079208-11-2022 09:29:2308-11-2022 09:29:23Utlåtande FrUU 4/2022 rd B 2/2022 rd Framtidsutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till framtidsutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx152240https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{95AFF6A0-692D-4206-A61C-350471302D52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 2/2022 rd122433419-12-2022 08:58:1919-12-2022 08:58:19Utlåtande FrUU 2/2022 rd SRR 1/2022 rd Framtidsutskottet Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön Statsrådets aktuella redogörelse utgår från de förändringar STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx332130https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{1E03C7E6-E89C-4348-843F-4CEC364B7CC0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 5/2022 rd89430131-10-2022 09:21:5231-10-2022 09:21:52Utlåtande FrUU 5/2022 rd─ RP 154/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFrUU 5/2022 rd─ RP 154/2022 rd Framtidsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2760https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{948B19AA-D4F1-4616-874A-26979CE4F01A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 3/2022 rd121359205-09-2022 07:05:3805-09-2022 07:05:38Utlåtande FrUU 3/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Klart 5.0 UtlåtandeFrUU 3/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Framtidsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6030https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{EEBF5812-93BD-4C02-A2CD-CF89E5BA73A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 4/2022 rd125079328-09-2022 13:01:5428-09-2022 13:01:54Utlåtande FrUU 4/2022 rd─ B 2/2022 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeFrUU 4/2022 rd─ B 2/2022 rd Framtidsutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3040https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{76B90563-E69E-4119-B3FD-C185C7E582F7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 4/2021 rd108568107-09-2022 10:55:4807-09-2022 10:55:48Utlåtande FrUU 4/2021 rd─ SRR 1/2021 rd Klart 5.0 UtlåtandeFrUU 4/2021 rd─ SRR 1/2021 rd Framtidsutskottet Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse Till kulturutskottet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx16520https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8B8B560D-5BC2-43A0-A84F-03A811B012A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 3/2021 rd116457503-09-2021 12:12:2603-09-2021 12:12:26Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FrUU 3/2021 rd E 130/2020 rd Framtidsutskottet Statsrådets utredning: Kommissionens STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx28170https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6DE97E98-3CEE-4D64-A559-401412A3E6A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js