Begränsa sökningen

   

   

  FsUU 11/2022 rd87260310-11-2022 14:04:4610-11-2022 14:04:46Utlåtande FsUU 11/2022 rd─ RP 193/2022 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeFsUU 11/2022 rd─ RP 193/2022 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1610https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{76613E23-BED1-40D5-9297-7C1F8235567B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 7/2022 rd89028318-10-2022 11:50:1718-10-2022 11:50:17Utlåtande FsUU 7/2022 rd RP 154/2022 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023 Av detta belopp står mervärdesskatteutgifterna för STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx162330https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{02F45056-569D-42B4-8DD3-0E55BE5A3F27}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 1/2022 rd120532416-02-2022 12:18:5816-02-2022 12:18:58Utlåtande FsUU 1/2022 rd─ EÄ 36/2021 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFsUU 1/2022 rd─ EÄ 36/2021 rd Försvarsutskottet Beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4410https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{68DE8D49-0E05-49CD-ACC4-6CEC419C73FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 4/2022 rd121360224-05-2022 09:43:3624-05-2022 09:43:36Utlåtande FsUU 4/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeFsUU 4/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5840https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{38E2B1EC-3F09-4DD4-A12B-F80CAC596D5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 2/2022 rd121463101-04-2022 08:31:1701-04-2022 08:31:17Utlåtande FsUU 2/2022 rd─ SRR 11/2021 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeFsUU 2/2022 rd─ SRR 11/2021 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5220https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{F74390C7-E735-4602-8247-CA892738C29E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 12/2022 rd259333508-12-2022 15:36:4608-12-2022 15:36:46Utlåtande FsUU 12/2022 rd─ SRR 14/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFsUU 12/2022 rd─ SRR 14/2022 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1630https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{9A87D5A8-EB95-4BE0-96A6-BC447460E691}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 9/2022 rd87793826-10-2022 07:14:1426-10-2022 07:14:14Utlåtande FsUU 9/2022 rd RP 140/2022 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx118210https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{AE1B4B15-0F1C-45F3-A8F2-03B6CF87407F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 6/2022 rd125241130-09-2022 13:16:3330-09-2022 13:16:33Utlåtande FsUU 6/2022 rd B 2/2022 rd Försvarsutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx155190https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{313F1C5B-E60C-43E3-9B69-E48F40187A7A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 3/2022 rd122356312-05-2022 08:45:2312-05-2022 08:45:23Utlåtande FsUU 3/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFsUU 3/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Försvarsutskottet Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx155160https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{794AAAD7-61DE-423F-9059-9597B9D8ED17}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 5/2022 rd122376921-06-2022 10:38:4921-06-2022 10:38:49Utlåtande FsUU 5/2022 rd RP 94/2022 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx22680https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B9A9EFF2-2EAA-4F54-8B39-76528273EFAF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js