Begränsa sökningen

   

   

  GrUB 13/2020 rd59376307-05-2021 18:41:0607-05-2021 18:41:06Betänkande GrUB 13/2020 rd─ Ö 16/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 13/2020 rd─ Ö 16/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx22050https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{4321919D-27E0-4020-A36D-EEE701E22129}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 8/2020 rd59440807-05-2021 18:56:3007-05-2021 18:56:30Betänkande GrUB 8/2020 rd─ Ö 9/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 8/2020 rd─ Ö 9/2020 rd Grundlagsutskottet Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx24510https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{609BCB17-316E-42F8-9664-A2006F60D248}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 9/2020 rd59972808-05-2021 11:08:4708-05-2021 11:08:47Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 11/2020 rd Ö 12 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx768140https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{27E1A5C2-9F1C-4137-BA00-253CFDDA5889}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 13/2020 rd59901008-05-2021 11:29:0608-05-2021 11:29:06Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 16/2020 rd STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx614170https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{EEBCC1EB-A0D8-4935-B3CC-86832316A73D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 2/2020 rd59902008-05-2021 10:50:3008-05-2021 10:50:30Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 1/2020 rd STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx1083230https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{DA85D261-8D55-4214-AF73-93E348E9BA48}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 25/2020 rd105222608-05-2021 11:28:3208-05-2021 11:28:32Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation 1 Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx31280https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{05ACEA5F-4910-4892-8B3A-428EC1EA961F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 6/2020 rd59903708-05-2021 11:09:0808-05-2021 11:09:08Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 4/2020 rd Ö 6/2020 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx685130https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{AD9B4E1A-3935-4B96-9A25-36823CE56DEA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 23/2020 rd104374616-09-2021 13:34:1416-09-2021 13:34:14Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx508130https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{BCDB73AA-CD98-47CE-99A0-E4B2DABA433B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 7/2020 rd59904008-05-2021 11:31:0508-05-2021 11:31:05Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 7/2020 rd STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx765140https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{D86A628B-1B90-4E36-95E1-8B0034B641B8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 3/2020 rd59438707-05-2021 19:22:1307-05-2021 19:22:13Betänkande GrUB 3/2020 rd─ Ö 2/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 3/2020 rd─ Ö 2/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx25930https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C38B3688-D63A-44CC-8449-9653C49AE2F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js