Begränsa sökningen

   

   

  JsUU 16/2022 rd124498202-09-2022 08:16:2402-09-2022 08:16:24Utlåtande JsUU 16/2022 rd─ U 49/2021 rd Klart 5.1 UtlåtandeJsUU 16/2022 rd─ U 49/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2430https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{ECED7EC5-A0B3-40D3-B33A-646C8B520875}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 17/2022 rd124498502-09-2022 08:14:4502-09-2022 08:14:45Utlåtande JsUU 17/2022 rd─ U 59/2021 rd Klart 5.0 UtlåtandeJsUU 17/2022 rd─ U 59/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2130https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8CE67415-8BF8-40B5-8677-C1E8BF81E59D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 21/2022 rd125113229-09-2022 12:06:4329-09-2022 12:06:43Utlåtande JsUU 21/2022 rd─ B 2/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeJsUU 21/2022 rd─ B 2/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Till revisionsutskottet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2910https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{F4C280A4-6C51-4C53-B2D1-9F3C2D041BE0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 31/2022 rd259678813-12-2022 09:04:4713-12-2022 09:04:47Utlåtande JsUU 31/2022 rd─ SRR 8/2022 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeJsUU 31/2022 rd─ SRR 8/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2050https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B07D5187-BA58-4991-ADE9-E0218E2A46A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 28/2022 rd89443102-11-2022 09:59:1802-11-2022 09:59:18Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande JsUU 28/2022 rd U 76/2022 rd Jord- och STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx173380https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{1CE41C7C-8456-47FC-B455-788FB214988B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  JsUU 11/2022 rd122323219-12-2022 08:55:4719-12-2022 08:55:47Utlåtande JsUU 11/2022 rd SRR 1/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx315200https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{59AC3207-7414-4DB8-A1E1-8E9179943BBC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  JsUU 16/2022 rd124498102-09-2022 08:19:3602-09-2022 08:19:36Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande JsUU 16/2022 rd U 49/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx185270https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C5E498E7-103D-49A3-9360-D919B3DA2CD3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  JsUU 21/2022 rd125113129-09-2022 12:11:1729-09-2022 12:11:17Utlåtande JsUU 21/2022 rd B 2/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till jord STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx134200https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{5C3772D1-A513-4C82-9CD7-4E177362894C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  JsUU 11/2022 rd122323311-05-2022 10:39:2211-05-2022 10:39:22Utlåtande JsUU 11/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeJsUU 11/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx132190https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6B65697F-C16E-4F33-A7D6-F841570E822C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 27/2022 rd88867628-10-2022 07:57:0828-10-2022 07:57:08Utlåtande JsUU 27/2022 rd RP 196/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till lagar STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx93170https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{10E132E2-54B1-4D49-8D6C-422B4745C935}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js