Begränsa sökningen

   

   

  KoUB 7/2020 rd103172707-05-2021 18:46:1407-05-2021 18:46:14Betänkande KoUB 7/2020 rd─ RP 50/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeKoUB 7/2020 rd─ RP 50/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx12910https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{909531B9-5D4D-4B4E-B7B2-08A36ED6835C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 11/2020 rd105142307-05-2021 18:56:3007-05-2021 18:56:30Betänkande KoUB 11/2020 rd─ B 6/2020 rd Godkänts 3.2 BetänkandeKoUB 11/2020 rd─ B 6/2020 rd Kommunikationsutskottet Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx17610https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{20A7193D-2E3A-496E-9CCE-78E5CA47EFB0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 9/2020 rd105270307-05-2021 18:56:3007-05-2021 18:56:30Betänkande KoUB 9/2020 rd─ RP 17/2020 rd Godkänts 3.1 BetänkandeKoUB 9/2020 rd─ RP 17/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx8940https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{8EBBD9A6-4480-452E-A5A0-889C21CA4EFE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 3/2020 rd102622708-05-2021 11:10:0108-05-2021 11:10:01Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx49580https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{8DC90735-8D23-46B4-89AE-D2BD03C9CE98}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 8/2020 rd90734902-09-2021 07:45:1902-09-2021 07:45:19Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation 1 Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx275120https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{3A3B237A-CAF4-4510-864C-1AC5D1B8CCF0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 10/2020 rd105142107-05-2021 18:46:1407-05-2021 18:46:14Betänkande KoUB 10/2020 rd─ RP 153/2020 rd Klart 5.1 BetänkandeKoUB 10/2020 rd─ RP 153/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx8220https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{E34C16F6-29D8-4352-B4CF-5CBFC5793333}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 19/2020 rd259393108-05-2021 11:22:3708-05-2021 11:22:37Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx38960https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{A7F896CE-8604-484A-B0B5-3B2580C34449}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 11/2020 rd105142208-05-2021 11:05:1008-05-2021 11:05:10Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx26070https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{F80737D6-D93F-4D76-97B3-79CEAD1CC3A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 12/2020 rd57412508-05-2021 11:31:3708-05-2021 11:31:37Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Reservation 1 Andra format STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx20180https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{5BE290BE-B6EB-4669-B94E-0A9A2475CAC6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 8/2020 rd90740302-09-2021 05:58:0502-09-2021 05:58:05Betänkande KoUB 8/2020 rd─ RP 128/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeKoUB 8/2020 rd─ RP 128/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx6830https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{36B656C5-18FE-4EDB-AB8E-CFBCCB263460}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js