Begränsa sökningen

   

   

  LaUB 11/2020 rd55372903-09-2021 09:19:4103-09-2021 09:19:41Betänkande LaUB 11/2020 rd─ RP 110/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeLaUB 11/2020 rd─ RP 110/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx8220https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{EB7451F8-6E95-4A8B-A553-B280CF06F8AC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUB 10/2020 rd57175916-11-2021 14:31:2316-11-2021 14:31:23Betänkande LaUB 10/2020 rd─ RP 109/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeLaUB 10/2020 rd─ RP 109/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx8220https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{E27E592F-0000-41C4-A700-3C7F82C19B23}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUB 7/2020 rd103963416-11-2021 10:43:3716-11-2021 10:43:37Betänkande LaUB 7/2020 rd─ RP 102/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeLaUB 7/2020 rd─ RP 102/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx6920https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{AA3E90C4-F0C9-42E1-A32A-0174BE2BB122}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUB 15/2020 rd259467807-05-2021 18:51:2107-05-2021 18:51:21Betänkande LaUB 15/2020 rd─ RP 184/2020 rd Godkänts 3.2 BetänkandeLaUB 15/2020 rd─ RP 184/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx11420https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{3C7A1F83-43FE-47E5-8AA6-B06426D63F64}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUB 9/2020 rd104049302-09-2021 09:23:4702-09-2021 09:23:47Betänkande LaUB 9/2020 rd─ RP 164/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeLaUB 9/2020 rd─ RP 164/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx9420https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{668C4A95-E32D-47E1-94DA-5DE0B6B05FD5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUB 5/2020 rd59962108-05-2021 10:52:2008-05-2021 10:52:20Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx677100https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{73C2E4A0-FC4B-492A-AD8F-20451B305ADA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUB 2/2020 rd59960108-05-2021 11:21:4908-05-2021 11:21:49Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx542200https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{EB4A78ED-1E49-41EC-990A-81D3938D10C0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUB 6/2020 rd104755712-10-2021 11:10:0712-10-2021 11:10:07Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation 1 Reservation 2 Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx1162190https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{4247ABC7-B8A1-45D4-AE16-31564F057CC8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUB 13/2020 rd103743814-09-2021 07:57:4114-09-2021 07:57:41Betänkande LaUB 13/2020 rd─ RP 183/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeLaUB 13/2020 rd─ RP 183/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx8720https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{20759966-B4D9-40AE-94A6-19DC700B3994}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUB 10/2020 rd57175716-11-2021 14:33:4116-11-2021 14:33:41Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx29190https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{4FFBA389-C9BF-43CD-A9A5-20CACDC6B650}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js