Begränsa sökningen

   

   

  MiUU 37/2022 rd85148913-10-2022 08:00:1713-10-2022 08:00:17Utlåtande MiUU 37/2022 rd─ E 67/2022 rd Klart 5.0 UtlåtandeMiUU 37/2022 rd─ E 67/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s strategi för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1110https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{868CB2F9-5707-404E-BFB0-5A39D4681312}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  MiUU 43/2022 rd88363517-11-2022 13:07:2017-11-2022 13:07:20Utlåtande MiUU 43/2022 rd─ RP 174/2022 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeMiUU 43/2022 rd─ RP 174/2022 rd Miljöutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1520https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{147F7CFF-3BAF-4FB5-A41F-A484E83599C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  MiUU 7/2022 rd120624923-03-2022 11:27:5423-03-2022 11:27:54Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande MiUU 7/2022 rd U 12/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx11410https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{ACD309A3-F1CD-408D-8C49-8F52CF50229C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MiUU 10/2022 rd120632623-03-2022 11:34:2123-03-2022 11:34:21Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande MiUU 10/2022 rd U 19/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx14510https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{3396367F-8F97-4DBA-ADE7-4035E019FD40}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MiUU 13/2022 rd122105603-05-2022 07:02:2103-05-2022 07:02:21Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande MiUU 13/2022 rd E 37/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: Förhandlingar STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx10620https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{922036B1-2BD4-4505-93FA-67866BFCE70D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MiUU 15/2022 rd122106903-05-2022 07:29:1203-05-2022 07:29:12Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande MiUU 15/2022 rd E 35/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: E-skrivelse STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx7220https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E3B464AA-FB34-4BE4-AD75-412A4F9A9685}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MiUU 21/2022 rd122470116-05-2022 11:49:0016-05-2022 11:49:00Utlåtande MiUU 21/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeMiUU 21/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6220https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C15A2A30-8EC3-45C1-B360-2F5EC7AAA763}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  MiUU 24/2022 rd124402805-09-2022 07:40:0305-09-2022 07:40:03Utlåtande MiUU 24/2022 rd─ U 35/2022 rd Klart 5.0 UtlåtandeMiUU 24/2022 rd─ U 35/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1910https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{20A6D677-744E-4C07-950B-7AB073457CA6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  MiUU 28/2022 rd124403406-09-2022 06:50:0406-09-2022 06:50:04Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande MiUU 28/2022 rd U 48/2021 rd Miljöutskottet Statsrådets STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx189280https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{95E51427-19EE-44B2-AE82-56AA4AA50A1B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  MiUU 28/2022 rd124403506-09-2022 06:46:3506-09-2022 06:46:35Utlåtande MiUU 28/2022 rd─ U 48/2021 rd Klart 5.0 UtlåtandeMiUU 28/2022 rd─ U 48/2021 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2520https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{2B4713F7-BB5F-4033-A3BA-380245103453}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js