Begränsa sökningen

   

   

  ReUU 3/2022 rd123165417-06-2022 11:56:1517-06-2022 11:56:15Utlåtande ReUU 3/2022 rd SRR 12/2021 rd Revisionsutskottet Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028 Utskottet ansåg en övergripande granskning av STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx258260https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{BDDE24D5-5C2F-4A4F-B7C1-7D031A65440D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 3/2022 rd123165517-06-2022 11:53:0917-06-2022 11:53:09Utlåtande ReUU 3/2022 rd─ SRR 12/2021 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeReUU 3/2022 rd─ SRR 12/2021 rd Revisionsutskottet Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx85170https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E465999D-815F-42D6-8379-5D7FA62EE658}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 4/2022 rd103341821-11-2022 10:54:5921-11-2022 10:54:59Utlåtande ReUU 4/2022 rd─ SRR 8/2022 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeReUU 4/2022 rd─ SRR 8/2022 rd Revisionsutskottet Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2130https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{5DE98219-2190-48F5-96F5-2A76C2F6B7C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 4/2022 rd103341721-11-2022 11:11:1921-11-2022 11:11:19Utlåtande ReUU 4/2022 rd SRR 8/2022 rd Revisionsutskottet Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen ledande expert Ville Autero  arbets- och näringsministeriet STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx55120https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{481875FA-54EB-4B19-B211-3916EB980DBC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 2/2022 rd122762230-05-2022 12:36:3030-05-2022 12:36:30Utlåtande ReUU 2/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeReUU 2/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Revisionsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx92160https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8F66AADD-B16F-4B93-9343-67064A44DA85}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 2/2022 rd122762130-05-2022 12:41:1630-05-2022 12:41:16Utlåtande ReUU 2/2022 rd SRR 2/2022 rd Revisionsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026 Utskottet fäster i detta utlåtande särskild STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx251160https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{F6EBE00D-FE4C-4393-B256-142F67502A20}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 1/2021 rd105996826-01-2022 12:55:3226-01-2022 12:55:32Utlåtande ReUU 1/2021 rd─ B 15/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 1/2021 rd─ B 15/2020 rd Revisionsutskottet Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019 Till grundlagsutskottet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx24140https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{72A9D9FE-EE99-431B-9AA7-BF44E46B43BF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 2/2021 rd118402314-12-2021 10:29:0514-12-2021 10:29:05Utlåtande ReUU 2/2021 rd─ SRR 6/2021 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeReUU 2/2021 rd─ SRR 6/2021 rd Revisionsutskottet Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx8030https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D2FD954B-9137-4FB4-872C-0865205BF627}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 1/2021 rd105996726-01-2022 12:58:1126-01-2022 12:58:11Utlåtande ReUU 1/2021 rd B 15/2020 rd Revisionsutskottet Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019 biträdande justitieombudsman Maija Sakslin  Riksdagens justitieombudsmans STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx70250https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{10A3C318-1798-43E1-8B5D-687C3055410A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 2/2021 rd118401114-12-2021 10:30:4114-12-2021 10:30:41Utlåtande ReUU 2/2021 rd SRR 6/2021 rd Revisionsutskottet Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet Riksdagen godkände i januari 2019 ett STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx36290https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{FC8C79EF-0696-4B54-9129-0FF4DDC9F86D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js