Begränsa sökningen

   

   

  StoUB 1/2022 rd121073520-06-2022 10:08:5820-06-2022 10:08:58Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare StoUB 1/2022 rd SÄ 8/2022 rd Stora utskottet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx343120https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{CA324B1C-D108-4747-8538-BC6819A13B34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  StoUB 1/2022 rd121073616-03-2022 08:38:1516-03-2022 08:38:15Betänkande StoUB 1/2022 rd─ SÄ 8/2022 rd Godkänts 3.0 Betänkande?StoUB 1/2022 rd─ SÄ 8/2022 rd Stora utskottet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om byggnaders STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx100140https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{9B688F2C-1A0E-495B-B259-59F379BBE729}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  StoUB 1/2021 rd117836622-10-2021 07:58:0022-10-2021 07:58:00Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Reservation 1 Reservation 2 Reservation 3 Betänkande StoUB 1/2021 rd SRR 7/2020 STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx54790https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{8F306C1D-E569-4622-A84E-B34598F5686E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  StoUB 1/2021 rd117836722-10-2021 07:54:4922-10-2021 07:54:49Betänkande StoUB 1/2021 rd─ SRR 7/2020 rd Godkänts 3.5 BetänkandeStoUB 1/2021 rd─ SRR 7/2020 rd Stora utskottet Statsrådets redogörelse om EU-politiken INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx13750https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{06569C19-E8E7-4BCE-B640-E0C494C0B856}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  2268211487903-02-2023 22:08:1103-02-2023 22:08:110False~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Trip.js35;035
  2268211634703-02-2023 22:08:1603-02-2023 22:08:160False~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Trip.js35;035
  2268211636103-02-2023 22:08:1603-02-2023 22:08:160False~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Trip.js35;035
  2268211647403-02-2023 22:08:1603-02-2023 22:08:160False~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Trip.js35;035
  2268211654603-02-2023 22:08:1703-02-2023 22:08:170False~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Trip.js35;035
  2268211655203-02-2023 22:08:1703-02-2023 22:08:170False~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Trip.js35;035

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js