Begränsa sökningen

   

   

  UtUU 1/2022 rd121601724-05-2022 12:30:1324-05-2022 12:30:13Utlåtande UtUU 1/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeUtUU 1/2022 rd─ SRR 2/2022 rd Utrikesutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6330https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{1B06C2C1-DBD7-439C-BBF5-0BA630E5A4A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 2/2022 rd125075928-09-2022 12:31:0128-09-2022 12:31:01Utlåtande UtUU 2/2022 rd─ B 2/2022 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeUtUU 2/2022 rd─ B 2/2022 rd Utrikesutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2320https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C1C2F0C4-CE28-40ED-9DF6-E3D4640CB082}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 3/2022 rd87749925-10-2022 08:00:1925-10-2022 08:00:19Utlåtande UtUU 3/2022 rd USP 28/2022 rd Utrikesutskottet Statsrådets utredning: Ökat finländskt deltagande i Natos KFOR-insats i Kosovo Statsrådet har lämnat riksdagen en utredning STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx125200https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{632BEC19-281D-4D3F-A87E-6186B2908E7F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UtUU 4/2022 rd89444702-11-2022 12:22:5502-11-2022 12:22:55Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande UtUU 4/2022 rd RP 154/2022 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx109210https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{77B090B8-AB3F-4001-A1C5-4D81F1F09088}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UtUU 2/2022 rd125075828-09-2022 12:35:3328-09-2022 12:35:33Utlåtande UtUU 2/2022 rd B 2/2022 rd Utrikesutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx155220https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{272B9E43-594C-47DB-BB2F-EF8D1D40A536}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UtUU 4/2022 rd89444802-11-2022 12:18:2102-11-2022 12:18:21Utlåtande UtUU 4/2022 rd─ RP 154/2022 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeUtUU 4/2022 rd─ RP 154/2022 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2280https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{2507907F-F30F-4343-8494-D750AD918268}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 3/2022 rd87750025-10-2022 07:52:0425-10-2022 07:52:04Utlåtande UtUU 3/2022 rd─ USP 28/2022 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeUtUU 3/2022 rd─ USP 28/2022 rd Utrikesutskottet Statsrådets utredning: Ökat finländskt deltagande i Natos STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2250https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D306935A-C97F-4548-993A-A7A5BECD40D6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 1/2022 rd121601624-05-2022 12:36:2224-05-2022 12:36:22Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande UtUU 1/2022 rd SRR 2/2022 rd Utrikesutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de STS_ListItem_850https://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx268160https://www.parliament.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D8A8DF68-AE51-4418-BEBE-40D1309EC007}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UtUU 4/2021 rd107716224-08-2022 12:10:3824-08-2022 12:10:38Utlåtande UtUU 4/2021 rd─ SRR 7/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeUtUU 4/2021 rd─ SRR 7/2020 rd Utrikesutskottet Statsrådets redogörelse om EU-politiken Till stora utskottet INLEDNING STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx22620https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{25F300F6-D5D7-4D3C-8F87-FCC08F898BF1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 5/2021 rd108616212-09-2022 07:54:5512-09-2022 07:54:55Utlåtande UtUU 5/2021 rd─ SRR 3/2021 rd Klart 5.0 UtlåtandeUtUU 5/2021 rd─ SRR 3/2021 rd Utrikesutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.parliament.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx226320https://www.parliament.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{2C9CF986-80B4-41DA-99AD-D1D2B4C8AB5C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js