Europeiska flaggan

Riksdagen och Europeiska unionen, EU

Finland är medlem i Europeiska unionen och därför deltar
riksdagen också i EU:s beslutsfattande.

Enligt Finlands grundlag ska regeringen och de enskilda
ministrarna ha riksdagens förtroende i a​ll sin verksamhet.
Det här gäller också regeringens verksamhet i EU.

Stora utskottet är riksdagens EU-utskott.
Utskottets viktigaste uppgift är att se till att riksdagen
kan påverka EU:s beslutsfattande.

Också de övriga utskotten deltar i EU:s beslutsfattande.
De ger utlåtanden om sitt eget specialområde till stora utskottet.

Det högsta beslutsfattande organet i EU är ministerrådet.
Det består av medlemsländernas ministrar.

I ministerrådets möte deltar alltid den minister som ansvarar för de frågor
som ska behandlas på mötet.

När ministerrådet behandlar till exempel utrikespolitik så deltar alltså
medlemsländernas utrikesministrar och när det handlar om jordbruk
så deltar jordbruksministrarna.

Ett EU-direktiv är en bestämmelse som medlemsländerna ska göra till en lag.

EU:s bestämmelser kräver ofta ändringar i Finlands lagar.
Besluten om de här ändringarna fattas i riksdagens plenum.​​