Kansanedustajat täysistuntosalissa.

Riksdagen stiftar lagarna

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.
Lagarna stiftas i plenum.
De flesta lagförslagen kommer till riksdagen från regeringen.
Då kallas lagförslaget proposition.
Riksdagsledamöterna kan också göra lagförslag
och då kallas förslaget lagmotion.

När riksdagen får ett lagförslag diskuteras det först i en remissdebatt i plenum.
Sedan skickas lagförslaget vidare till något av utskotten,
som gör ett betänkande där det står vad utskottet anser om förslaget.
När utskottet har behandlat lagförslaget skickas det tillbaka till plenum,
där det behandlas två gånger.
I den första behandlingen beslutar plenum om lagens innehåll och paragrafer.
I det skedet kan riksdagsledamöterna ännu komma med förslag
till ändringar i lagen.
I den andra behandlingen antingen godkänns eller förkastas lagförslaget.
I det skedet kan innehållet i förslaget inte längre ändras.
När riksdagen har godkänt en lag måste den ännu stadfästas av presidenten
innan den kan träda i kraft.

Under frågestunderna svarar ministrarna på frågor

I riksdagens plenum ordnas regelbundet frågestunder för regeringen.
Då svarar ministrarna på riksdagsledamöternas frågor.
I plenum diskuteras också olika aktuella frågor.
Statsministern kan ge upplysningar om någon viktig fråga till riksdagen.
Upplysningarna behandlas också i plenum.

En interpellation kan fälla regeringen

Minst 20 ledamöter kan ställa en fråga som kallas interpellation till regeringen.
Frågan måste gälla ett ärende som regeringen är ansvarig för.
Regeringen måste svara på interpellationen i riksdagens plenum.
Efter det diskuterar riksdagen och håller till slut en omröstning för att se
om riksdagen har förtroende för regeringen eller inte.
Ifall omröstningen visar att riksdagen inte har förtroende för regeringen,
måste regeringen avgå.

Arbetet i utskotten är viktigt

Plenum är den mest synliga delen av riksdagens arbete.
Men mycket viktigt arbete görs också i utskotten.
I riksdagen finns 15 så kallade fackutskott.
Dessutom finns ett utskott som heter stora utskottet.
Fackutskotten ansvarar för olika specialområden.
Det finns till exempel social- och hälsovårdsutskottet,
försvarsutskottet och utrikesutskottet.
Utskotten har till uppgift att bereda ärenden som gäller deras specialområde
för att plenum sedan ska kunna behandla dem.
Utskotten bereder till exempel lagförslagen,
statsbudgeten och regeringens redogörelser.​​​