Riksdagen väljs genom val

I Finland är det riksdagen som har den högsta beslutande makten.
Riksdagen består av 200 riksdagsledamöter,
som finländarna väljer i direkta och hemliga val.
Riksdagen väljs för fyra år i taget.
Alla som har fyllt 18 år har rätt att rösta i valen.
Varje år när riksdagsledamöter​na inleder sitt arbete
säger man att de samlas till riksmöte.
Republikens president öppnar riksmötet.

Riksdagen stiftar lagarna och fattar beslut om statens ekonomi
och andra viktiga saker som gäller Finland.
Riksdagen behandlar bland annat alla internationella överenskommelser
som Finland har gjort.
Riksdagen övervakar också regeringens verksamhet.

Riksdagen har tre centrala verksamhetsformer:
1 Plenum där riksdagen fattar sina beslut
2 Utskotten där ärendena bereds
3 Riksdagsgrupperna som var och en driver sin politiska linje

När riksdagen stiftar lagar måste det ske i enlighet med grundlagen
och riksdagens arbetsordning.
Riksdagens arbete leds av talmannen.
Till sin hjälp har han eller hon två vice talmän och talmanskonferensen,
som består av utskottens ordförande.
Riksdagen har ett kansli och personal som hjälper riksdagsledamöterna.
Generalsekreteraren leder kansliet.​​