Nästa plenum fredag kl. 13

I andra behandling bl.a. ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

LIVE: Stora utskottet och finländska europaparlamentariker diskuterar statsrådets redogörelse om EU-politiken fredag 23.4 kl. 10https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Stora-utskottet-och-europaparlamentariker-diskuterar-statsradets-redogorelse-.aspxLIVE: Stora utskottet och finländska europaparlamentariker diskuterar statsrådets redogörelse om EU-politiken fredag 23.4 kl. 1022-04-2021 07:50:00
LIVE: Jord- och skogsbruksutskottet hör sakkunniga om medborgarinitiativet om jakt på varg tisdag 27.4 kl. 9.30https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-sakkunniga--medborgarinitiativet--jakt-pa-varg-.aspxLIVE: Jord- och skogsbruksutskottet hör sakkunniga om medborgarinitiativet om jakt på varg tisdag 27.4 kl. 9.3022-04-2021 07:45:00
Riksdagen behandlar regeringens plan för att avveckla coronarestriktionerna onsdagen den 28 aprilhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/statsminiterns-upplysning-plan-for-att-avveckla-coronarestriktioner.aspxRiksdagen behandlar regeringens plan för att avveckla coronarestriktionerna onsdagen den 28 april21-04-2021 12:30:00
Skärpta straff föreslås för betalningsmedelsbrott https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Skarpta-straff-foreslas-for-betalningsmedelsbrott-.aspxSkärpta straff föreslås för betalningsmedelsbrott 20-04-2021 12:05:00
Remissdebatt om temporär avvikelse från aktiebolagslagen och vissa andra sammanslutningslagar https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Remissdebatt-temporar-avvikelse--aktiebolagslagen-och-vissa-andra-.aspxRemissdebatt om temporär avvikelse från aktiebolagslagen och vissa andra sammanslutningslagar 20-04-2021 11:40:00
Medborgarinitiativet för att förbjuda energiutvinning av torv överlämnades till riksdagenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-forbjuda-energiutvinning-av-torv-overlamnades-till-riksdagen.aspxMedborgarinitiativet för att förbjuda energiutvinning av torv överlämnades till riksdagen20-04-2021 07:55:00
Belarus, Turkiet och Navalnyi på agendan för Europarådets parlamentariska församlings vårsessionhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Europaradets-parlamentariska-forsamling-samlas-till-varsession.aspxBelarus, Turkiet och Navalnyi på agendan för Europarådets parlamentariska församlings vårsession19-04-2021 11:00:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

LIVE: Stora utskottet och finländska europaparlamentariker diskuterar statsrådets redogörelse om EU-politiken fredag 23.4 kl. 10https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Stora-utskottet-och-europaparlamentariker-diskuterar-statsradets-redogorelse-.aspxLIVE: Stora utskottet och finländska europaparlamentariker diskuterar statsrådets redogörelse om EU-politiken fredag 23.4 kl. 102021-04-22T07:50:00Z
LIVE: Jord- och skogsbruksutskottet hör sakkunniga om medborgarinitiativet om jakt på varg tisdag 27.4 kl. 9.30https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-sakkunniga--medborgarinitiativet--jakt-pa-varg-.aspxLIVE: Jord- och skogsbruksutskottet hör sakkunniga om medborgarinitiativet om jakt på varg tisdag 27.4 kl. 9.302021-04-22T07:45:00Z
Riksdagen behandlar regeringens plan för att avveckla coronarestriktionerna onsdagen den 28 aprilhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/statsminiterns-upplysning-plan-for-att-avveckla-coronarestriktioner.aspxRiksdagen behandlar regeringens plan för att avveckla coronarestriktionerna onsdagen den 28 april2021-04-21T12:30:00Z
Skärpta straff föreslås för betalningsmedelsbrott https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Skarpta-straff-foreslas-for-betalningsmedelsbrott-.aspxSkärpta straff föreslås för betalningsmedelsbrott 2021-04-20T12:05:00Z
Remissdebatt om temporär avvikelse från aktiebolagslagen och vissa andra sammanslutningslagar https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Remissdebatt-temporar-avvikelse--aktiebolagslagen-och-vissa-andra-.aspxRemissdebatt om temporär avvikelse från aktiebolagslagen och vissa andra sammanslutningslagar 2021-04-20T11:40:00Z
Medborgarinitiativet för att förbjuda energiutvinning av torv överlämnades till riksdagenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-forbjuda-energiutvinning-av-torv-overlamnades-till-riksdagen.aspxMedborgarinitiativet för att förbjuda energiutvinning av torv överlämnades till riksdagen2021-04-20T07:55:00Z
Belarus, Turkiet och Navalnyi på agendan för Europarådets parlamentariska församlings vårsessionhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Europaradets-parlamentariska-forsamling-samlas-till-varsession.aspxBelarus, Turkiet och Navalnyi på agendan för Europarådets parlamentariska församlings vårsession2021-04-19T11:00:00Z
Ny video Unga deltar och påverkar https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ny-video-unga-deltar-och-paverkar.aspxNy video Unga deltar och påverkar 2021-04-16T05:30:00Z
Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Restauranbegransning-efter-nedstangningen-godkand.aspxBegränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd 2021-04-15T14:15:00Z
Talman Vehviläinen träffade Estlands talman på distans https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Talman-Vehvilainen-traffade-Estlands-talman-distans-.aspxTalman Vehviläinen träffade Estlands talman på distans 2021-04-15T09:50:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Aktuellt

Mer information om Beredskapslagen under coronatiden.

Infopaketet Beredskapslagen under coronatiden​​​.​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.