Nästa plenum på tisdag den 31 januari klockan 14

Behandling av lagförslag, bl.a. förslaget till lag om könsfastställelse

Se plenum i direktsändning​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Stödet åt Ukraina och Europas sammanhållning i fokus under Cosac-ordförandemötethttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stodet-at-ukraina-och-europas-sammanhallning-i-fokus-under-cosac-ordforandemotet.aspxStödet åt Ukraina och Europas sammanhållning i fokus under Cosac-ordförandemötet31-01-2023 08:25:00
Riksdagen godkände begränsningar för bostads- och husbolagskrediterhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagen-godkande-begransningar-for-bostads-och-husbolagskrediter.aspxRiksdagen godkände begränsningar för bostads- och husbolagskrediter27-01-2023 13:00:00
Förvaltningsutskottet: Underrättelselagstiftningen stärker den nationella säkerhetenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/forvaltningsutskottet-underrattelselagstiftningen-starker-den-nationella-sakerheten.aspxFörvaltningsutskottet: Underrättelselagstiftningen stärker den nationella säkerheten27-01-2023 12:35:00
Lagreformen om könsfastställelse och tillgången på arbetskraft stora ämnen under muntliga frågestundenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/lagreformen-om-konsfaststallelse-och-tillgangen-pa-arbetskraft-stora-amnen-under-muntliga-fragestunden.aspxLagreformen om könsfastställelse och tillgången på arbetskraft stora ämnen under muntliga frågestunden27-01-2023 12:05:00
Debatt i riksdagen om läget i Ukraina den 24 februarihttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/debatt-i-riksdagen-om-laget-i-ukraina-den-24-februari.aspxDebatt i riksdagen om läget i Ukraina den 24 februari27-01-2023 11:40:00

​Riksdagsärenden och riksdagsdokument

​​

Riksdagsbehandlingen av statsrådets aktuella redogörelser​​​​

Riksdagen har under våren behandlat statsrådets två redogörelser med anknytning till förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och det utrikespolitiska läget. Riksdagen beslutade den 17 maj att omfatta statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

Mer om riksdagsbehandlingen av redogörelserna​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Stödet åt Ukraina och Europas sammanhållning i fokus under Cosac-ordförandemötethttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stodet-at-ukraina-och-europas-sammanhallning-i-fokus-under-cosac-ordforandemotet.aspxStödet åt Ukraina och Europas sammanhållning i fokus under Cosac-ordförandemötet2023-01-31T08:25:00Z
Riksdagen godkände begränsningar för bostads- och husbolagskrediterhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagen-godkande-begransningar-for-bostads-och-husbolagskrediter.aspxRiksdagen godkände begränsningar för bostads- och husbolagskrediter2023-01-27T13:00:00Z
Förvaltningsutskottet: Underrättelselagstiftningen stärker den nationella säkerhetenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/forvaltningsutskottet-underrattelselagstiftningen-starker-den-nationella-sakerheten.aspxFörvaltningsutskottet: Underrättelselagstiftningen stärker den nationella säkerheten2023-01-27T12:35:00Z
Lagreformen om könsfastställelse och tillgången på arbetskraft stora ämnen under muntliga frågestundenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/lagreformen-om-konsfaststallelse-och-tillgangen-pa-arbetskraft-stora-amnen-under-muntliga-fragestunden.aspxLagreformen om könsfastställelse och tillgången på arbetskraft stora ämnen under muntliga frågestunden2023-01-27T12:05:00Z
Debatt i riksdagen om läget i Ukraina den 24 februarihttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/debatt-i-riksdagen-om-laget-i-ukraina-den-24-februari.aspxDebatt i riksdagen om läget i Ukraina den 24 februari2023-01-27T11:40:00Z
Kiljunen och Virolainen om Ukraina: Ingen fred utan rättvisahttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/kiljunen-och-virolainen-om-ukraina-ingen-fred-utan-rattvisa.aspxKiljunen och Virolainen om Ukraina: Ingen fred utan rättvisa2023-01-27T11:25:00Z
Finlands ledamöter uppmanar alla Europas länder att bekämpa våld i nära relationerhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/finlands-ledamoter-uppmanar-alla-europas-lander-att-bekampa-vald-i-nara-relationer.aspxFinlands ledamöter uppmanar alla Europas länder att bekämpa våld i nära relationer2023-01-26T13:20:00Z
Underrättelsetillsynsutskottet: Natomedlemskapet förbättrar förutsättningar för finländska underrättelsemyndigheterhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/underrattelsetillsynsutskottet-natomedlemskapet-forbattrar-forutsattningar-for-finlandska-underrattelsemyndigheter.aspxUnderrättelsetillsynsutskottet: Natomedlemskapet förbättrar förutsättningar för finländska underrättelsemyndigheter2023-01-26T11:15:00Z
Riksdagen godkände förslaget om att skjuta upp personaldimensioneringen inom äldreomsorgenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagen-godkande-forslaget-om-att-skjuta-upp-personaldimensioneringen-inom-aldreomsorgen.aspxRiksdagen godkände förslaget om att skjuta upp personaldimensioneringen inom äldreomsorgen2023-01-26T09:20:00Z
Niikko i Europarådet: Kvinnor måste skyddas mot äktenskapsfångenskaphttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/niikko-i-europaradet-kvinnor-maste-skyddas-mot-aktenskapsfangenskap.aspxNiikko i Europarådet: Kvinnor måste skyddas mot äktenskapsfångenskap2023-01-26T08:45:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​ 2023

Statsbudgeten för 2023.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Mer information on Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Det ordnas guidade visningar i Riksdagshuset.​

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Läromedel

Lisää tietoa oppimateriaaleista.

Riksdagen stödjer demokratifostran genom att erbjuda läromedel för lektioner och undervisningsplanering.​​​​​

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.