Nästa plenum torsdag kl. 16

Muntlig frågestund. Remissdebatt om regeringens propositioner

Vidare till riksdagens webbsändningstjänst​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår ändringar i abortlagen utifrån medborgarinitiativet EgenVilja2020https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/social-halsovardsutskottet-foreslar-andringar-i-abortlagen.aspxSocial- och hälsovårdsutskottet föreslår ändringar i abortlagen utifrån medborgarinitiativet EgenVilja202029-09-2022 14:10:00
Regeringen besvarade interpellationen om äldreomsorgenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/regeringen-svarar-pa-interpellationen-om-aldreomsorgen.aspxRegeringen besvarade interpellationen om äldreomsorgen28-09-2022 16:40:00
Riksdagen stödjer åtgärder på EU-nivå mot höga energipriserhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagen-stodjer-eu-atgarder-mot-hoga-energipriser.aspxRiksdagen stödjer åtgärder på EU-nivå mot höga energipriser28-09-2022 13:20:00
Grundlagsutskottet besöker Ålandhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/grundlagsutskottet-besoker-aland.aspxGrundlagsutskottet besöker Åland27-09-2022 15:15:00
Det internationella säkerhetsläget präglade stora utskottets samtal i Brysselhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/internationella-sakerhetslaget-praglade-stora-utskottets-samtal-i-bryssel.aspxDet internationella säkerhetsläget präglade stora utskottets samtal i Bryssel27-09-2022 14:55:00

​Riksdagsärenden och riksdagsdokument

​​

Riksdagsbehandlingen av statsrådets aktuella redogörelser​​​​

Riksdagen har under våren behandlat statsrådets två redogörelser med anknytning till förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och det utrikespolitiska läget. Riksdagen beslutade den 17 maj att omfatta statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

Mer om riksdagsbehandlingen av redogörelserna​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår ändringar i abortlagen utifrån medborgarinitiativet EgenVilja2020https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/social-halsovardsutskottet-foreslar-andringar-i-abortlagen.aspxSocial- och hälsovårdsutskottet föreslår ändringar i abortlagen utifrån medborgarinitiativet EgenVilja20202022-09-29T14:10:00Z
Regeringen besvarade interpellationen om äldreomsorgenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/regeringen-svarar-pa-interpellationen-om-aldreomsorgen.aspxRegeringen besvarade interpellationen om äldreomsorgen2022-09-28T16:40:00Z
Riksdagen stödjer åtgärder på EU-nivå mot höga energipriserhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagen-stodjer-eu-atgarder-mot-hoga-energipriser.aspxRiksdagen stödjer åtgärder på EU-nivå mot höga energipriser2022-09-28T13:20:00Z
Grundlagsutskottet besöker Ålandhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/grundlagsutskottet-besoker-aland.aspxGrundlagsutskottet besöker Åland2022-09-27T15:15:00Z
Det internationella säkerhetsläget präglade stora utskottets samtal i Brysselhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/internationella-sakerhetslaget-praglade-stora-utskottets-samtal-i-bryssel.aspxDet internationella säkerhetsläget präglade stora utskottets samtal i Bryssel2022-09-27T14:55:00Z
Vanhanen och Norges talmanspresidium: Nordiskt samarbete behövs särskilt mycket i dessa tiderhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/vanhanen-och-norges-talmanspresidium-nordiskt-samarbete-behovs-sarskilt-mycket-i-dessa-tider.aspxVanhanen och Norges talmanspresidium: Nordiskt samarbete behövs särskilt mycket i dessa tider2022-09-27T13:05:00Z
Försvarspolitik och försörjningsberedskap intresserar brittiska parlamentariker på besökhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/forsvarspolitik-och-forsorjningsberedskap-intresserar-brittiska-parlamentariker.aspxFörsvarspolitik och försörjningsberedskap intresserar brittiska parlamentariker på besök2022-09-27T10:15:00Z
Distansbesöken i riksdagen fortsätterhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/distansbesok-i-riksdagen-fortsatter.aspxDistansbesöken i riksdagen fortsätter2022-09-23T14:00:00Z
Stora utskottet i Bryssel 26–27.9https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-bryssel.aspxStora utskottet i Bryssel 26–27.92022-09-23T13:45:00Z
OSSE-parlamentariker diskuterar organisationens framtidhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/osse-parlamentariker-diskuterar-organisationens-framtid.aspxOSSE-parlamentariker diskuterar organisationens framtid2022-09-23T13:15:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​ 2023

Statsbudgeten för 2023.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Mer information on Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Det ordnas guidade visningar i Riksdagshuset.​

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.