Republikens frontfigurer – berättelser kring Wäinö Aaltonens skulptursvitVad betyder orden?

Elever i årskurs 1-2 berättar vad vissa ord som anknyter till skulpturerna betyder för dem.

100-vuotiaan Suomen juhlavuoden logo.

Finland byggdes med arbete

Riksdagens främsta konstverk är plenisalens skulptursvit Arbetet och framtiden av Wäinö Aaltonen. Sviten blev klar 1932 och består av fem skulpturer: Röjaren, Intellektuellt arbete, Framtiden, Tron och Skördemannen.

Webbutställningen berättar om hur Aaltonens skulpturer och de värden som är förknippade med dem har tolkats i det självständiga Finland. I en rad imponerande alster behandlar elever från bildkonstgymnasiet Helsingin kuvataidelukio Arbetet och framtiden med fräscha, innovativa ögon.

Sviten utgör Aaltonens berättelse om finländarna, deras historia och kommande öden. Skulpturerna står också för viktiga värden i den självständiga republiken. Främst av dem står respekten för arbetet:

Tron på arbetet och ett tack till de gångna släktled som strävat inom kroppsliga eller andliga arbetsfält – och framtidsgruppen så vacker som något kan vara, alltså modern och barnet; modern föreställer den nutid som strax är förgången, medan barnet står för framtiden, det vi arbetar för.

 


Webbutställning med arbeten av elever från Helsingin kuvataidelukio

 

Eleverna vid bildkonstgymnasiet Helsingin kuvataidelukio studerade under våren och hösten 2016 Wäinö Aaltonens skulptursvit Arbetet och framtiden och de värden skulpturerna ger uttryck för. Resultatet är en polyfon samling konstnärliga tolkningar av hur de värden som kännetecknade de tidiga självständighetsåren ter sig för den ungdom som föddes kring det senaste sekelskiftet.

Webbutställningen omfattar fotografier, grafik, skulpturer, kortfilmer, animationer och poesi. Ta en titt på utställningen