Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Budgeten 2017

Statsbudgeten för 2017

Riksdagen har godkänt statsbudgeten för 2017. Budgetbehandlingen avslutades efter omröstningar onsdagen den 21 december. Riksdagen godkände alla huvudtitlar enligt finansutskottets betänkande.

Slutsumman för statsbudgeten för 2017 uppgår till 55,5 miljarder euro. Slutsumman steg under utskottsbehandlingen med cirka 40 miljoner euro av vilket största delen avsätts för undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel för att stödja utbildning, bildning och kultur.

Nästa års budget uppvisar ett underskott på cirka 5,6 miljarder euro. Underskottet  kommer att finansieras genom ökad skuldsättning. Statsskulden beräknas uppgå till cirka 111 miljarder euro i slutet av 2017, vilket är cirka 51 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Regeringens proposition om statsbudgeten för 2017 gavs till riksdagen torsdagen den 15 september. Riksdagens remissdebatt om nästa års budget förs vecka 38. Responsdebatt om budgeten förs vecka 50, då riksdagen beslutar om statsbudgeten för 2017.

Budgetpropositionen för 2017 och regeringens proposition i anslutning till den gavs till riksdagen torsdagen den 15 september. Remissdebatten om budgeten  började tisdagen den 20 september då finansminister Petteri Orpo (saml) presenterade regeringens proposition till statsbudgeten för 2017. Remissdebatten fortsatte veckan ut.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling.  Finansutskottet gav sitt betänkande om budgeten för 2017 tisdagen den 13 december.  Responsdebatten fördes veckorna 50 och 51.

Budgetmotioner

Inlämningstiden för budgetmotioner gick ut fredagen den 30 september. Enligt preliminära räkningar lämnade lämnade riksdagsledamöterna i år in sammanlagt 459 budgetmotioner, vilket är något fler än i fjol.

Från och med den dag då budgetpropositionen har lämnats till riksdagen har riksdagsledamöterna tio dagar på sig att väcka budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i propositionen. Ledamöterna kan i sina motioner föreslå ökade eller minskade anslag eller helt nya anslag i statsbudgeten.

Inlämnade budgetmotioner per år:

2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147

Behandlingen av budgetpropositionen för 2017

Allmän debatt
Behandlingen inleds med allmän debatt om hela budgetpropositionen onsdag 14.12.2016 kl. 12.00

Finansutskottets ordförande presenterar betänkandet och därefter fortsätter debatten med gruppanföranden. Övriga inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand hålls i gruppanförandeordning. Den allmänna debatten om hela budgetpropositionen slutförs på onsdagen.

Allmän debatt om huvudtitlar
Ordförandena för finansutskottets delegationer ges tillfälle att presentera sina respektive områden. Behandlingen av en huvudtitel inleds med allmän debatt. Den allmänna debatten om huvudtitlarna följer det utdelade tidsschemat. Den allmänna debatten om huvudtitlarna slutförs den dag de ingår i tidsschemat.

Ändringsförslag
Riksdagsledamöterna kan föreslå ändringar i finansutskottets betänkande.  Ändringsförslag till huvudtitlarna 21–31 ska lämnas in till centralkansliet senast onsdag 14.12 och övriga ändringsförslag senast torsdag 15.12.  

Omröstningar
Omröstningarna om huvudtitlarna sker enligt tidsschemat nedan(detaljbehandling). Ändringsförslagen framställs enligt huvudtitel.

Omröstningar förrättas enligt följande tidsschema:
Torsdag 15.12.2016 kl. 10 omröstningar i andra behandlingen
Fredag 16.12.2016 kl.10 huvudtitlarna 21–23, 25, 26, 28 
Tisdag 20.12.2016 kl.10 huvudtitlarna 24, 27, 29, 31, 32
Onsdag 21.12.2016 kl.10 huvudtitlarna 30, 33, 35, 36, avdelningarna för inkomster och allmänna motiveringar

​Huvudtitlarna i budgetpropositionen

21. Riksdagen
22. Republikens president
23. Statsrådets kansli 
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 
25. Justitieministeriets förvaltningsområde
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
28. Finansministeriets förvaltningsområde
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
35. Miljöministeriets förvaltningsområde
36. Räntor och statsskulden