​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...
Dagordning
DO
170
2020 rd
Plenum
Måndag 21.12.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 70/2020 rd till utskott. 
2.2
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 18.12.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 153, 154/2020 rd till utskott. 
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Saramo)
Statsrådets skrivelse
Debatt
4
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår tre reservationer) 
4.1
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (begränsad sammansättning) 
4.2
Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (begränsad sammansättning) 
4.3
Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur
(endast voteringar) (begränsad sammansättning) 
4.4
Avdelning 12 Inkomster av blandad natur
4.5
Avdelning 13 Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäkstföring av vinst
4.6
Avdelning 15 Lån
(endast voteringar) (begränsad sammansättning) 
4.7
Huvudtitel 21 Riksdagen
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.8
Huvudtitel 23 Statsrådets kansli
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.9
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.10
Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.11
Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.12
Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.13
Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.14
Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.15
Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.16
Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.17
Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.18
Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.19
Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.20
Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.21
Allmänna motivering
(endast voteringar) (fullständig sammansättning) 
4.22
Detaljmotivering, Allmänna föresrkifter
5
Avbrytande av riksmötet
Riksdagsarbete diverse
RAD 3/2020 rd
Enda behandling
6
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-12-21 08:37:07