​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...
Förhandsinfo
Dagordning
DO
46
2021 rd
Plenum
Fredag 23.4.2021 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 22.4.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 57-67/2021 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 127, 137, 144, 161, 162, 169-172, 174, 175, 177-191/2021 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 20.4.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 33-40/2021 rd till utskott. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
6
Nästa plenum
Senast publicerat 2021-04-22 17:16:16