Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Plenarprotokoll

​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
7
2020 rd
Plenum
Fredag 14.2.2020 kl. 13.00—13.25
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.25. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.00—13.25). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-285071
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 13.2.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 6-9/2020 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 358, 442, 446-448, 450-454, 456-458, 461, 462, 469/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 12.2.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 1/2020 rd: Flygskatt. 
2.4
Valförrättning
Underrättelsetillsynsutskottet ska välja en ny medlem i stället för Sofia Vikman, som befriats från uppdraget som medlem. Fyllnadsval till utskottet förrättas i plenum den 18.2.2020 klockan 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast den 18.2.2020 klockan 11. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
Lagmotion
Mari
Rantanen
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.2.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen, lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt lag om ändring av 2 § i lagen om skjutbanor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.2.2020. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 18.2.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.25. 
Senast publicerat 2020-02-14 14:54:07

 Senaste plenarprotokoll

PR 7/2020 rd
Fredag 14.2.2020 kl. 13.00—13.25
PR 6/2020 rd
Torsdag 13.2.2020 kl. 16.00—18.47
PR 5/2020 rd
Onsdag 12.2.2020 kl. 14.01—19.17
PR 4/2020 rd
Tisdag 11.2.2020 kl. 13.59—18.47
PR 3/2020 rd
Fredag 7.2.2020 kl. 13.02—13.05
PR 2/2020 rd
Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01
PR 1/2020 rd
Tisdag 4.2.2020 kl. 12.01—13.43
PR 87/2019 rd
Fredag 20.12.2019 kl. 10.00—11.21
PR 86/2019 rd
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
PR 85/2019 rd
Onsdag 18.12.2019 kl. 10.00—1.00
PR 84/2019 rd
Tisdag 17.12.2019 kl. 9.59—3.54
PR 83/2019 rd
Måndag 16.12.2019 kl. 12.01—19.54
PR 82/2019 rd
Fredag 13.12.2019 kl. 13.01—13.32
PR 81/2019 rd
Torsdag 12.12.2019 kl. 16.00—18.43
PR 80/2019 rd
Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00—17.56