​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...

PlenarplanPlenum Plenarplan för vecka 26/2021

Vecka 26

Måndag 28.6.2021 kl. 12.00 

Plenum. Enda behandling statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025 (FiUB 12/2021 rd, SRR 3/2021 rd). Bordläggning av betänkandena.

Tisdag 29.6.2021 kl. 11.00 

Plenum. Voteringar. Första behandling av lagförslag (ShUB x/2021 rd, RP 105/2021 rd; ShUB 17/2021 rd, RP 96/2021 rd; FvUB 11/2021 rd, RP 62/2021 rd) och möjliga voteringar.

Onsdag 30.6.2021 kl. 10.00 

Plenum. Enda behandling av ReU:s betänkandet Statens revisionsverks ekonomiförvaltning (ReUB 2/2021 rd, EÄ 4/2021 rd). Remissdebatt om Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020 (B 12/2021 rd).

Torsdag 1.7.2021 kl. 10.00 

Plenum. Enda behandling av statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032 (KoUB 17/2021 rd, SRR 2/2021 rd).

Fredag 2.7.2021 kl. 10.00 

Plenum. Andra behandling av lagförslag (ShUB x/2021 rd, RP 105/2021 rd; ShUB 17/2021 rd, RP 96/2021 rd; FvUB 11/2021 rd, RP 62/2021 rd) och möjliga voteringar.

Riksdagen inleder höstsessionen tisdag 7.9.2021 
 
Senast publicerat 2021-06-23 15:55:18