​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...

PlenarplanPlenum Plenarplan för veckorna 38—51/2021

Vecka 38

Tisdag 21.9.2021 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerheten (SRR 4/2021 rd). Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 124, 106, 112, 129 och 127/2021 rd) . Andra behandling av lagförslag (ShUB 21/2021 rd, RP 118/2021 rd). Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 35 och 45/2021 rd). Andra behandling av lagförslag (EkUB 20/2021 rd, RP 239/2020 rd; EkUB 21/2021 rd, RP 102/2021 rd; ShUB 19/2021 rd, RP 28/2021 rd; ShUB 20/2021 rd, RP 120/2021 rd).

Onsdag 22.9.2021 kl. 14.00 

Plenum. Eventuellt voteringar. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 121, 104, 108, 111 ja 130/2021 rd). Remissdebatt om klimatårsberättelse 2021 (B 18/2021 rd). Enda behandling (UtUB 4/2021 rd, B 4/2021 rd).

Torsdag 23.9.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17. Enda behandling (GrUB 11/2021 rd, B 12/2021 rd). Remissdebatt om justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020 (K 17/2021 vp). Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 128, 125 och 126/2021 rd). Remissdebatt om lagmotioner (LM 101 och 102/2020 rd, LM 2/2021 rd).

Fredag 24.9.2021 kl. 13.00 

Plenum. Remissdebatt om lagmotion (LM 104/2020 rd).

Vecka 39

Tisdag 28.9.2021 kl. 12.00 

Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022 och anknytande propositioner med förslagtill budgetlagar.

Onsdag 29.9.2021 kl. 10.00 

Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022 och anknytande propositioner med förslagtill budgetlagar.

Torsdag 30.9.2021 kl. 10.00 

Plenum. Remissdebatten om budgetpropositionen för 2022 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar fortsätter. (Paus i plenum kl. 13 - 16). Muntlig frågestund kl. 16 - 17. Remissdebatten fortsätter.

Fredag 1.10.2021 kl. 12.00 

Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022 och anknytande propositioner med förslagtill budgetlagar.

Budgetpropositionen för 2022 och de anknytande propositionerna med förslag till budgetlagar lämnas till riksdagen måndag 27.9.2021  Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg 27.9 - 1.10..2021  

Vecka 40

Tisdag 5.10.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 6.10.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 7.10.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 8.10.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 41

Tisdag 12.10.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 13.10.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 14.10.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 15.10.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 42

Tisdag 19.10.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 20.10.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 21.10.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 22.10.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Riksdagen och statsrådets kansli har kommit överens om att brådskande propositioner (som avses bli behandlade under höstsessionen) ska lämnas till riksdagen senast torsdag 21.10.2021 

Vecka 43

Tisdag 26.10.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 27.10.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 28.10.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 29.10.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021 lämnas till riksdagen torsdag 28.10.2021  Plenifritt (1.11.- 7.11.2021 ) Nordiska rådets sessioner i Köpenhamn 1. - 4.11.2021  

Vecka 45

Tisdag 9.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 10.11.2021 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Torsdag 11.11.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 12.11.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 46

Tisdag 16.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 17.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 18.11.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 19.11.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Den kompletterande budgetpropositionen lämnas till riksdagen torsdag 18.11.2021  

Vecka 47

Tisdag 23.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 24.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 25.11.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 26.11.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 48

Tisdag 30.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 1.12.2021 kl. 14.00 

Plenum. Oppositionsgruppernas alternativbudgetar.

Torsdag 2.12.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 3.12.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Bordläggning av betänkanden som gäller budgetlagar 30.11.2021  

Vecka 49

Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 8.12.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 9.12.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 10.12.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Bordläggning av betänkanden som ska behandlas före årsskiftet 7.12.2021 

Vecka 50

Måndag 13.12.2021 kl. 14.00 

Plenum. Bordläggning av finansutskottets budgetbetänkande.

Tisdag 14.12.2021 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Onsdag 15.12.2021 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Torsdag 16.12.2021 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget. Muntlig frågestund kl. 16 - 17.

Fredag 17.12.2021 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Vecka 51

Måndag 20.12.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Tisdag 21.12.2021 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Vårsessionen inleds (presidieval) 1.2.2022 Öppnande av riksmötet 2.2.2022 
 
Senast publicerat 2021-09-17 13:03:31