​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 39—52/2020
Veckan 39
Tisdag 22.9.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 129, 128 inkl.debatt, 130 och 122/2020 vp). Första behandling av lagförslag (ShUB 19/2020 rd – RP 105/2020 rd inkl. debatt; FvUB 15/2020 rd – RP 123/2020 rd; EkUB 18/2020 rd– RP 103/2020 rd; EkUB 19/2020 rd - RP 99/2020 rd och RP 106/2020 rd).
Onsdag 23.9.2020 kl. 14.00
Plenum. Voteringar (FiUB 14/2020 rd- RP 112/2020 rd). Enda behandling ( KuUB 2/2020 rd – MI 4/2019 rd ; FrUB 16/2020 rd– B 2/2020 rd; ReUB 3/2020 rd– B 18/2020 rd; ReUB 4/2020 rd– B 4/2020 rd). Remissdebatt om förvaltningsrådets berättelse om Rundradions verksamhet 2019 (B 6/2020 rd) och verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019 (B 7/2020 rd).
Torsdag 24.9.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund. Remissdebatt om statens revisionsverks särskilda berättelse om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019 (B 17/2020 rd). Remissdebatt om revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens, statens revisionsverks och Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019 (B 9 - 11/2020 rd).
Fredag 25.9.2020 kl. 13.00
Plenum. Votering (KuUB 2/2020 rd, MI 4/2019 vp). Andra behandling av lagförslag (FvUB 15/2020 rd- RP 123/2020 rd; EkUB 18/2020 rd – RP 103/2020 rd; EkUB 19/2020 rd - RP 99/2020 rd och RP 106/2020 rd). Remissdebatt om Sitras verksamhetsberättelse för 2019 (B 16/2020 rd).
Den sjättte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen torsdag 24.10.2020
Veckan 40
Tisdag 29.9.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om den sjätte tilläggsbudgetpropositionen för 2020.
Onsdag 30.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 1.10.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 2.10.2020 kl. 13.00
Plenum.
Veckan 41
Tisdag 6.10.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 7.10.2020 kl. 10.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar.
Torsdag 8.10.2020 kl. 10.00
Plenum. Remissdebatten om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar fortsätter. (Paus i plenum kl. 13 - 16). Muntlig frågestund kl. 16 - 17. Remissdebatten fortsätter.
Fredag 9.10.2020 kl. 10.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar.
Budgetpropositionen för 2021 och de anknytande propositionerna med förslag till budgetlagar lämnas till riksdagen måndag 5.10.2020
Veckan 42
Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar.
Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 15.10.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 16.10.2020 kl. 13.00
Plenum.
Riksdagen och statsrådets kansli har kommit överens om att brådskande propositioner (som avses bli behandlade under höstsessionen) ska lämnas till riksdagen senast torsdag 15.10.2020
Veckan 43
Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 21.10.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 22.10.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 23.10.2020 kl. 13.00
Plenum.
Nordiska rådets fjärrmöte (session i Reykjavik inställt) 26. — 29.10.2020
Plenifritt 26. — 1.11.2020
Den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen torsdag 29.10.2020
Veckan 45
Tisdag 3.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 4.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 5.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 6.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Veckan 46
Tisdag 10.11.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020.
Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 12.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 13.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Veckan 47
Tisdag 17.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 18.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 19.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 20.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Den kompletterande budgetpropositionen lämnas till riksdagen torsdag 19.11.2020
Veckan 48
Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 25.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 26.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 27.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Veckan 49
Måndag 30.11.2020 kl. 14.00
Plenum vid behov.
Tisdag 1.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00
Plenum. Oppositionsgruppernas alternativbudgetar.
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 4.12.2020 kl. 13.00
Plenum.
Bordläggning av betänkanden som gäller budgetlagar 1.12.2020
Veckan 50
Måndag 7.12.2020 kl. 14.00
Plenum vid behov.
Tisdag 8.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 10.12.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 11.12.2020 kl. 13.00
Plenum.
Bordläggning av betänkanden som ska behandlas före årsskiftet 8.12.2020
Veckan 51
Måndag 14.12.2020 kl. 14.00
Plenum. Bordläggning av finansutskottets budgetbetänkande.
Tisdag 15.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Onsdag 16.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Torsdag 17.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Fredag 18.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Veckan 52
Måndag 21.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Tisdag 22.12.2020 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Vårsessionen inleds (presidieval) 2.2.2021
Öppnande av riksmötet 3.2.2021
Senast publicerat 2020-09-18 13:37:27