​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...
PlenarpLMn
Plenum
Plenarplan för veckorna 49—52/2020
Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00
Plenum. Voteringar. Oppositionsgruppernas alternativbudgetar. Remissdebatt om medborgarinitiativ för att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis (MI 5/2020 rd). Remissdebatt om lagmotioner (LM 64 - 74, 52/2020 rd). Remissdebatt om budgetmotioner.
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund. Remissdebatt om medborgarinitiativ att ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket (MI 6/2020 rd). Första behandling av lagförslag (ShUB 39/2020 rd, RP 129/2020 rd; FiUB 30/2020 rd, RP 142/2020 rd; KuUB 13/2020 rd, RP 174/2020 rd; AjUB 15/2020 rd, RP 229/2020 rd). Andra behandling av lagförslag (KuUB 11/2020 rd, RP 149/2020 rd). Första behandling av lagförslag (FsUB 2/2020 rd, RP 31/2020 rd; KoUB 18/2020 rd, RP 202/2020 rd; FiUB 32/2020 rd, RP 194/2020 rd). Första behandling av lagförslag (KuUB 14/2020 rd, RP 208/2020 rd; ShUB 40/2020 rd, RP 224/2020 rd; ShUB 41/2020 rd, RP 188/2020 rd; EkUB 35/2020 rd, RP 203/2020 rd). Andra behandling av lagförslag (LaUB 12/2020 rd, RP 191/2020 rd; LaUB 13/2020 rd, RP 183/2020 rd; JsUB 10/2020 rd, RP 152/2020 rd; JsUB 11/2020 rd, RP 150/2020 rd; FvUB 22/2020 rd, RP 141/2020 rd; ShUB 36/2020 rd, RP 223/2020 rd; ShUB 37/2020 rd, RP 231/2020 rd; ShUB 38/2020 rd, RP 180/2020 rd; AjUB 14/2020 rd, RP 204/2020 rd). Enda behandling (EkUB 32/2020 rd, B16/2020 rd). Remissdebatt om lagmotion (LM 36/2020 rd).
Fredag 4.12.2020 kl. 13.00
Plenum. Voteringar. Andra behandling av lagförslag (FiUB 27/2020 rd, RP 73/2020 rd; FiUB 28/2020 rd, RP 169/2020 rd; FvUB 23/2020 rd, RP 193/2020 rd; FvUB 24/2020 rd, RP 160/2020 rd; EkUB 34/2020 rd, RP 187/2020 rd)
Bordläggning av betänkanden som gäller budgetlagar 1.12.2020
Vecka 50
Måndag 7.12.2020 kl. 14.00
Plenum. Andra behandling av lagförslag (KuUB 12/2020 rd, RP 198/2020 rd; FsUB 2/2020 rd, RD 31/2020 rd; KoUB 17/2020 rd, RP 221/2020 rd; FiUB 31/2020 rd, RP 167/2020 rd; ShUB 39/2020 rd, RP 129/2020 rd; FiUB 30/2020 rd, RP 142/2020 rd; FiUB 29/2020 rd, RP 217/2020 rd; KoUB 16/2020 rd, RP 98/2020 rd; MiUB 9/2020 rd, RP 182/2020 rd; ShUB 40/2020 rd, RP 224/2020 rd; ShUB 41/2020 rd, RP 188/2020 rd; EkUB 35/2020 rd, RP 203/2020 rd; KuUB 13/2020 rd, RP 174/2020 rd; KuUB 14/2020 rd, RP 208/2020 rd, AjUB 15/2020 rd, RP 229/2020 rd). Enda behandling (MiUB 10/2020 rd, B 18/2020 rd; UtUB 5/2020 rd, B 5/2020 rd).
Tisdag 8.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00
Plenum. Voteringar.
Torsdag 10.12.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 11.12.2020 kl. 13.00
Plenum.
Bordläggning av betänkanden som ska behandhandlas före årsskiftet 8.12.2020
Vecka 51
Måndag 14.12.2020 kl. 14.00
Plenum. Bordläggning av finansutskottets budgetbetänkande.
Tisdag 15.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Onsdag 16.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Torsdag 17.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Fredag 18.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Vecka 52
Måndag 21.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Tisdag 22.12.2020 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Vårsessionen inleds (presidieval) 2.2.2021
Öppnande av riksmötet 3.2.2021
Senast publicerat 2020-12-02 17:01:15