​​​​

​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...

PlenarplanPlenum Plenarplan för veckorna 27, 36—51/2022 och 2—9/2023

Vecka 27

Måndag 4.7.2022 kl. 14.00 

Plenum. Voteringar. Första behandling av lagförslag (FvUB x/2022 rd, RP 94/2022 rd). Andra behandling av lagförslag (FvUNB 15/2022 rd, RP 68/2022 rd).

Torsdag 7.7.2022 kl. 10.00 

Plenum. Voteringar. Andra behandling av lagförslag (FsUB 2/2022 rd, RP 63/2022 rd; FvUB x/2022 rd, RP 94/2022 rd).

Vecka 36

Tisdag 6.9.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 7.9.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 8.9.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 9.9.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Öppet hus i Riksdagshuset 5.9.2022 kl. 14.00 - 19.00 Nordiska rådets partigrupper, arbetsgrupper och utskott sammanträder i Island 6. — 7.9.2022 

Vecka 37

Tisdag 13.9.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 14.9.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 15.9.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 16.9.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Riksdagens motionsdag torsdag 15.9.2022 kl. 9.00 -13.00 

Vecka 38

Tisdag 20.9.2022 kl. 12.00 

Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023 och anknytande propositioner med förslagtillbudgetlagar.

Onsdag 21.9.2022 kl. 10.00 

Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023 och anknytande propositioner med förslagtillbudgetlagar.

Torsdag 22.9.2022 kl. 10.00 

Plenum. Remissdebatten om budgetpropositionen för 2023 och anknytande propositioner medförslag till budgetlagar fortsätter. (Paus i plenum kl. 14 - 16). Muntlig frågestund kl. 16 - 17. Remissdebattenfortsätter.

Fredag 23.9.2022 kl. 13.00 

Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023 och anknytande propositioner med förslagtillbudgetlagar.

Budgetpropositionen för 2023 och anknytande propositioner lämnas till riksdagen måndag 19.9.2022 

Vecka 39

Tisdag 27.9.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 28.9.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 29.9.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 30.9.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 40

Tisdag 4.10.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 5.10.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 6.10.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 7.10.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 41

Tisdag 11.10.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 12.10.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 13.10.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 14.10.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg 10. — 14.10.2022 OSSE:s höstmöten i Bulgarien 14. — 16.10.2022 

Vecka 42

Tisdag 18.10.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 19.10.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 20.10.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 21.10.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Interparlamentariska unionens 145:e församling i Rwanda 19. — 25.10.2022 Riksdagen och statsrådets kansli har kommit överens om att brådskande propositioner (som avses bli behandlade under höstsessionen) ska lämnas till riksdagen senast torsdag 20.10.2022 Europa-rådet 20. — 21.10.2022 

Vecka 43

Tisdag 25.10.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 26.10.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 27.10.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 28.10.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Den trejde tilläggsbudgetpropositionen för 2022 lämnas till riksdagen torsdag 27.10.2022 Plenifritt 31.10. — 6.11.2022 Nordiska rådets sessioner i Helsingfors 31.10. — 3.11.2022 

Vecka 45

Tisdag 8.11.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 9.11.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 10.11.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 11.11.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 46

Tisdag 15.11.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 16.11.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 17.11.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 18.11.2022 kl. 13.00 

Plenum.

De ärenden som avses bli behandlade den här valperioden ska lämnas senast torsdag 17.11.2022 Den kompletterande budgetpropositionen lämnas till riksdagen torsdag 17.11.2022 

Vecka 47

Tisdag 22.11.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 23.11.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 24.11.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 25.11.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Höstsessionens kvällstillställning på Nationaloperan tisdag 22.11.2022 kl. 19 

Vecka 48

Tisdag 29.11.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 30.11.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 1.12.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 2.12.2022 kl. 13.00 

Plenum.

De sista betänkandena om budgetlagarna ut från utskotten tisdag 29.11.2022 De sista betänkandena om lagar avsedda att träda i kraft vid årsskiftet ut från utskotten fredag 2.12.2022 

Vecka 49

Onsdag 7.12.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 8.12.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 9.12.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 50

Tisdag 13.12.2022 kl. 12.00 

Plenum. Bordläggning av finansutskottets budgetbetänkande.

Onsdag 14.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Torsdag 15.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget. Muntlig frågestund kl. 16 - 17.

Fredag 16.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Europa-rådet 15. — 16.12.2022 

Vecka 51

Måndag 19.12.2022 kl. 12.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Tisdag 20.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Onsdag 21.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Torsdag 22.12.2022 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Vecka 2/2023

Tisdag 10.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 11.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 12.1.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 13.1.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 3/2023

Tisdag 17.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 18.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 19.1.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 20.1.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 4/2023

Tisdag 24.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 25.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 26.1.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 27.1.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 5/2023

Tisdag 31.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 1.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 2.2.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 3.2.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 6/2023

Måndag 6.2.2023 kl. 14.00 

Plenum vid behov.

Tisdag 7.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 8.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 9.2.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 10.2.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 7/2023

Tisdag 14.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 15.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 16.2.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 17.2.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 8/2023

Måndag 20.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Tisdag 21.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 22.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 23.2.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 24.2.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Bordläggning av betänkanden som ska behandlas denna valperiod måndag 20.2.2023 

Vecka 9/2023

Måndag 27.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Tisdag 28.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 1.3.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 2.3.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 3.3.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Valperioden avslutas onsdag 29.3.2023 Riksdagsval söndag 2.4.2023 
 
Senast publicerat 2022-06-30 14:09:20