Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Plenum

​Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna nedan:

Direktsändning från plenum
Webbupptagningar från plenum

 

Loading...
2020/9
637176283830000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 9/2020 rd*'
Dagordning
DO
9
2020 rd
Plenum
Onsdag 19.2.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
VAL 11/2020 rd
Val
3
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
VAL 12/2020 rd
Val
4
Debattinitiativ om problem till följd av skuldsättning
Debattinitiativ
Debatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
7
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 e § i lagen om hemkommun
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
8
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
Lagmotion
Mari
Rantanen
saf
m.fl.
Remissdebatt
9
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-02-19 10:37:39