Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Årets första tilläggsbudget godkänd

Publicerad 24-03-2021 14:20
Redigerad 24-03-2021 14:20

Årets första tilläggsbudget godkänd

Riksdagen godkände onsdagen den 24 mars den första tilläggsbudgeten för 2021. Genom tilläggsbudgeten bereder man sig särskilt på behov till följd av coronavirussituationen. Tilläggsbudgeten godkändes enligt finansutskottets betänkande (FiUB 2/2021). 

De största anslagsökningarna som föranleds av coronavirussituationen gäller anskaffning av vaccin (70 miljoner euro), utkomstskydd för arbetslösa (61 miljoner euro) samt understöd för sjöfart för last- och passagerarfartygsrederier (23,2 miljoner euro). För att stödja barn, unga och familjer höjs det statsunderstöd som riktas till kommunala tjänster (17,5 miljoner euro). På grund av coronavirussituationen stöds också konst, kultur och filmproduktion (20 miljoner euro).

Med beaktande av tilläggsbudgeten beräknas statens behov av nettoupplåning i år uppgå till cirka 11,7 miljarder euro och statsskulden beräknas i slutet av 2021 uppgå till cirka 137 miljarder euro, vilket är 56 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Riksdagens uttalanden

I samband med behandlingen av tilläggsbudgeten godkände riksdagen två uttalanden. Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt lämnar en proposition om evenemangsgarantin till riksdagen. Riksdagen förutsätter vidare att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra ställningen vid jämkning av arbetslöshetsförmån och rätten till arbetslöshetsersättning för arbetslösa upphovsmän och konstnärer som har rätt till upphovsrättsersättning.

Finansutskottets betänkande FiUB 2/2021​

Kategorier