Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Årets tredje tilläggsbudget godkänd – regeringen fick fortsatt förtroende

Publicerad 23-06-2021 15:30
Redigerad 23-06-2021 15:33

Årets tredje tilläggsbudget godkänd – regeringen fick fortsatt förtroende

Riksdagen har godkänt den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Tilläggsbudgeten godkändes enligt finansutskottets betänkande (FiUB 10/2021). Under behandlingen föreslogs misstroende för regeringen. Riksdagen gav regeringen sitt förtroende med rösterna 104–76.

I tilläggsbudgeten ingår bland annat ett anslagstillägg på 111 miljoner euro för att lindra konsekvenserna av koronavirussituationen för barn och unga. En stor del av anslaget riktas bland annat till att minska det inlärningsunderskott som beror på coronaepidemin samt stödja barns och elevers utveckling och välfärd.  

Finansutskottet konstaterar i sitt betänkande att det är viktigt att man vid allokeringen av tilläggsfinansieringen särskilt beaktar de kommuner som drabbats värst av coronaepidemin. 

Den tredje tilläggsbudgeten för 2021 ökar anslagen med cirka 2,2 miljarder euro och minskar de ordinarie inkomsterna med cirka 185 miljoner euro. Detta ökar statens nettoupplåningen och skuldhanteringen med cirka 2,4 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till cirka 139,3 miljarder euro vid utgången av 2021, vilket är cirka 56 procent av bruttonationalprodukten.

Den tredje tilläggsbudgeten för 2021 tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Förtroendevoteringens resultat
Finansutskottets betänkande FiUB 10/2021​

Kategorier