Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Definitionen av kommersiell fiskare ändras

Publicerad 14-04-2021 17:00
Redigerad 15-04-2021 10:18

Definitionen av kommersiell fiskare ändras

Riksdagen godkände onsdagen den 14 april ändringen av lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den. Definitionen av kommersiell fiskare ändras för att ändringen av mervärdesskattelagen som trädde i kraft vid årsskiftet inte ska medföra negativa konsekvenser för det kommersiella fisket.

Enligt lagen om fiske delas kommersiella fiskare in i två grupper. Till den första gruppen hör fiskare som fiskar på heltid och till den andra gruppen fiskare med fiske som bisyssla. Definitionen av kommersiell fiskare ändras så att till den första gruppen hör de fiskare som har en omsättning på minst 10 000 euro. 

Ändringen avses träda i kraft den 1 maj 2021. Den tillämpas dock redan på registrerings- och stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. Lagändringen tillämpas inte på Åland.

Lagförslaget godkändes enligt jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 4/2021.​

Kategorier